Centrumbibliotek Ode

Stadsbiblioteks tjänster normaliseras från 1 juni – på sommaren kan man besöka biblioteken till och med under veckosluten

Helsingfors stadsbibliotek börjar betjäna nästan som vanligt från 1 juni. I biblioteken kan man igen använda bastjänsterna, det vill säga låna och återlämna material och hämta reserverat material. Dessutom kan man använda kunddatorer, printa, kopiera, skanna, läsa tidningar, arbeta och studera på biblioteken. På varaamo.hel.fi kan man boka olika mötesrum, grupparbetsrum och apparater. Sommartidtabellerna är i kraft på Helsingfors bibliotek 1 juni till 9 augusti. Under sommarveckosluten är fler bibliotek än förr öppna på olika håll i Helsingfors.

En del av bibliotekens tjänster, utrymmen och apparater är tillsvidare tillgängliga endast i begränsad omfattning eller kan inte alls användas. Till exempel de utrymmen som kan reserveras, kan endast användas av ett antal personer som motsvarar cirka 50 procent av de ifrågavarande utrymmenas kapacitet vid normala förhållanden. Därmed kan endast fem personer vistas i ett mötesrum som är avsett för tio personer. En del av utrymmena hålls fortfarande stängda. Det förekommer skillnader mellan olika bibliotek gällande vilka tjänster och vilken utrustning som besökarna kan använda. Därför är det en god idé att kolla upp läget på närbiblioteket eller på bibliotekets internetsidor på adressen www.helmet.fi. Allmänt taget är föremål gjorda av porösa material, som till exempel hörlurar, VR-glasögon och leksaker, inte i bruk.

Man har minskat på antalet sittplatser bland kunddatorerna, i läsesalarna och i andra utrymmen. På detta sätt säkerställer man att biblioteken efterföljer Institutet för hälsa och välfärd THL:s rekommendationer om säkerhetsavstånd på 1–2 meter i biblioteksutrymmena. Vid behov kan personalen begränsa antalet kunder som vistas i biblioteket. När man besöker biblioteket rekommenderas fortfarande självbetjäning och att man använder låne- och returneringsautomaterna. Betjäningstillfällen som kräver närkontakt genomförs med iakttagande av säkerhetsavstånd och så raskt som möjligt. Kontanta pengar tas emot endast på en del av Helsingfors bibliotek och kunderna önskas betala med kort. Städningen utökas på alla Helsingfors bibliotek i enlighet med Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Besök biblioteken även under sommarveckslut

Denna sommar kan man besöka bibliotek i fler stadsdelar än tidigare under veckosluten. Sommaröppettiderna i Helsingfors bibliotek är i kraft 1 juni till 9 augusti. På söndagar är förutom centrumbiblioteket Ode även biblioteken i Malm, Sockenbacka, Kasberget, Tölö och Vallgård öppna.

En del av Helsingfors bibliotek reserverar dessutom en timme eller två av sina öppettider särskilt för riskgruppernas besök. Riskgruppernas besökstider varierar mellan olika bibliotek, så att de infaller under de tider då det är som lugnast i varje bibliotek. Det är en god idé att kolla upp tiderna för riskgrupper och sommarens öppettider för det egna närbiblioteket eller på bibliotekets webbplats www.helmet.fi.

Biblioteksbilens kvällsrutter håller en fem veckors paus från och med midsommar. Under sommaren kan man spana in biblioteksbilen på överraskande platser, som till exempel lekparker, simhallar, parker och torg. Butiksbilen jobbar enligt principerna för pop-up-verksamhet och man kan inte gå in i bilen. Man uträttar sina biblioteksärenden utanför, som om bilen vore en kiosk. Biblioteksbilen har med sig böcker, gårdsspel, stolar och bord samt experter på litteratur för barn och unga.

Utrymmen renoveras och evenemang strömmas på webben

I Helsingfors bibliotek genomförs planerade renoveringar under sommaren. Biblioteket i Vik stänger 1 juni för att renovera biblioteksbyggnaden. För bibliotekets del tar renoveringen ungefär ett år. Under året då renoveringen pågår betjänas invånarna i Vik och universitetets studerande av stadsbibliotekets och kampusbibliotekets gemensamma Pop-up-bibliotek. Detta öppnas måndagen 22 juni i biblioteksbyggnadens fjärde våning. Richardsgatans bibliotek är stängt på grund av renovering 19 juni till 31 juli. I Södra Hagas bibliotek görs under sommaren en mindre reparation och hela biblioteket behöver inte stänga, men öppettiderna kan påverkas. Tillbyggnaden av Arabiastrandens bibliotek inleds på sommaren. Arbetet påverkar öppettiderna och tidpunkten för när arbetet inleds klarnar senare.

I juni fortsätter staden de digitala strömningarna av evenemang som ordnas på biblioteken. Kommande strömningar kan man kolla upp på adressen www.helmet.fi/kirjastohelsinkilive. Bibliotekens vanliga evenemang som till exempel sagostunder, läsercirklar och författarbesök startat igen i augusti. Även strömningarna fortsätter på hösten.

Kampanjen Sommarläsning till hemdörren genomförs i juni. Under kampanjen samlas böcker som ska avskrivas, men som ändå är i gott skick, till läspaket. En del av paketen kan anhöriga hämta på de bibliotek som är med i kampanjen och en del förs i samarbete med Helsingfors-hjälpen direkt till hemdörren. Utdelningen planeras så att säkerheten prioriteras. De som packar ner böckerna bär handskar på händerna och paketen tillsluts på biblioteken. Läspaketens innehåll är en överraskning och man behöver inte återlämna böckerna.