Streaming i biblioteket.

Helsingfors stadsbibliotek producerar mångsidiga evenemang för nätet

Helsingfors stadsbibliotek har börjat strömma direktsändningar på Helsingforskanalen sedan biblioteken stängde i mars. På detta sätt görs direktsändningar många gånger i veckan och till och med flera gånger om dagen. På förmiddagarna ligger tonvikten på innehåll för barn och barnfamiljer medan eftermiddagarna vigs åt bland annat författarbesök och aktuella diskussioner.

Direktsändningarna spelas in och efter sändningarna kan man titta på dem på Helsingforskanalen på helsinkikanava.fi. Tiotals videoinspelningar från Helsingfors stadsbibliotek finns redan samlade på Helsingforskanalen. Datumen för kommande strömmar kan ses på helmet.fi/bibliotekethelsingforslive. Det är främst på centrumbiblioteket Ode som de strömmade direktsändningarna görs men videor spelas även in på andra bibliotek i Helsingfors.

"Jag är verkligen stolt över bibliotekspersonalen kompetens och smidighet under dessa undantagsförhållanden. Omedelbart efter beslutet att stänga biblioteken började man på biblioteken satsa mer på distanstjänster och digitala tjänster. På bara ett par dagar lyckades man också organisera både innehållsmässigt och tekniskt strömningar om litteratur”, säger Katri Vänttinen som är direktör för bibliotekstjänsterna på Helsingfors stadsbibliotek.

Själva programmet i bibliotekets strömningar utgör ett intressant urval av bibliotekens mångsidiga evenemang. Under våren kommer de allra främsta konstnärerna, författare som Sofi Oksanen och Emmi-Liia Sjöholm och filmregissören Dome Karukoski att intervjuas. Till maj planeras en månad med poeter. Då blir gästerna poeter och andra författare till litteratur med låg cirkulation. Det bjuds också på musik. Musikern Samuli Putro blir intervjuad, rapparen Laineen Kasperi och F uppträder på scenen i Odes Maija-sal. Nästan varje veckodag strömmas sagostunder och rimstunder för barn.  Det görs innehåll för alla åldersgrupper och på flera olika språk. För närvarande erbjuder Helsingforskanalen innehåll inte bara finska utan även på svenska och på engelska. På kommande är också bland annat en tvåspråkig sagolektion på finska och estniska.

Övergången till en period med undantagsförhållanden innebar att biblioteken stängde och på grund av detta annullerades även evenemangen. Bland bibliotekspersonalen kände man oro för hur författare och övriga scenkonstnärer och kulturarbetare ska klara situationen. Många av dem har förlorat både jobbmöjligheter och inkomster mitt i krisen. Syftet med Helsingfors stadsbiblioteks strömningar är inte bara att ge invånarna glädje eller att vara dem till nytta. Avsikten är även att visa solidaritet gentemot författarna och dem som arbetar inom konst och kultur. Själva produktionen är koncentrerad till Ode, men personal från många andra bibliotek är också involverad. Produktionerna har till sitt förfogande en liten evenemangsbudget och alla gäster får ett arvode för sitt uppträdande.

”Produktionens höga innehållsmässiga och tekniska kvalitet är ett bevis på bibliotekspersonalens oerhört mångsidiga kompetens”, säger Niina Holm, informatiker på Ode som koordinerar strömningen.