Östra centrums simhall öppnas onsdagen den 4 augusti.

Helsingfors stads lokaler för inomhusmotion öppnas stegvis under augusti 

Helsingfors stads lokaler för inomhusmotion öppnas stegvis fr.o.m. den 2 augusti 2021. Tjänsterna som öppnas följer gällande myndighetsanvisningar och hälsosäkerhetsåtgärder.

Motionsmöjligheterna i Helsingfors stads lokaler för inomhusmotion utvidgas i augusti. Ladugårds, Månsas och Brunakärrs idrottshallar öppnar sina dörrar enligt de normala öppettiderna måndagen den 2 augusti 2021. Östra centrums simhall öppnas onsdagen den 4 augusti.

Britas simhall öppnas måndagen den 9 augusti, Jakobacka och Georgsgatans simhallar samt Gårdsbacka motionskällare öppnas måndagen den 30 augusti. 

Tölö sporthall, Sportkvarnen, inomhuslokalerna vid Åggelby idrottspark, Simstadions gym, motions- och styrketräningssalarna vid Britas idrottspark samt Tali och Kvarnbäckens fotbollshallar öppnades i juli. 

I lokalerna följs gällande myndighetsanvisningar och hälsosäkerhetsåtgärder. I praktiken innebär detta att man minimerar kontakter, iakttar god handhygien och håller ett säkerhetsavstånd till medmänniskor. Användning av ansiktsmask rekommenderas inomhus för alla över 12 år, såvida det inte finns något hälsomässigt hinder för det. Man behöver inte använda ansiktsmask under idrottsprestationer. Onödig vistelse i omklädningsrum och toaletter ska undvikas. 

Det allmänna coronaläget följs kontinuerligt och vid behov reagerar vi snabbt på ändringarna. 

Helsingfors stads
- motions- och styrketräningssalar >>
- idrottshallar >> 
- simhallar >>

Foto: Helsingfors stad