Städning av miljön, frivilligverksamhet på stranden. Foto: Iina Kaikko.

Helsingfors stads frivilligverksamhet fortsätter under sommaren, men undantagstidens begränsningar beaktas

Helsingfors stad satsar på frivilligverksamhet som ökar stadsbornas delaktighet. En stor del av verksamheten tar visserligen paus för sommaren eller ordnas bara på nätet, men man kan ändå bli exempelvis parkfadder eller gårdssångare.
Aktuell information finns på frivilligverksamhetens webbplats och på Facebook.

Vi hoppas att verksamheten blir livligare igen i september, då vi öppnar en ny och komplett webbplats för frivilligverksamheten. Coronatiden har också fört med sig någonting positivt, såsom spontan grannhjälp, säger Eliisa Saarinen, utvecklingsexpert inom frivilligverksamheten. ”Folks hjälpsamhet och goda vilja har varit fantastiska. Det har varit fint att se hur empatin och viljan att hjälpa främlingar har väckts.”

Sommarens utbud av frivilligverksamhet
Den populära parkfadderverksamheten fortsätter under sommaren med bekämpning av invasiva arter och städning av miljön. Den 16 juni ordnas exempelvis ett talko mot jättebalsamin på Fårholmen. De 30 som först anmäler sig får plats, mer information och anmälningslänk finns här: Det goda växer i Helsingfors
Om du vill bli parkfadder kan du ordna ett talko i ditt område och bjuda in andra invånare till det. Skicka en anmälan om ditt talko till puistokummit@hel.fi, så lägger koordinatorn för frivilligarbetet till talkot/evenemanget i sin arbetslista.

Inom seniortjänsterna har frivilliga hållit kontakt med servicehusens invånare per brev, och man har ordnat konserter, allsång och andra aktiviteter på gårdarna. Verksamhetsställena i Kampen och Kinaborg håller stängt under sommaren, men man kan anmäla sig som frivillig gårdssångare, trubadur eller gympaledare till servicehusen.

Frivilligverksamhet på nätet
I Kotoklubi Kaneli får barn och föräldrar tillsammans lära sig vardagsfinska genom aktiviteter såsom sång, lek, motion och konst. Under sommaren är Kotoklubi Kaneli verksam på nätet. Material för barn finns på sidan för barnfamiljer och på Facebook under rubriken Vetovoimainen leikkipuisto.

Ungdomsarbetets kamratstödsverksamhet samt missbrukarrehabiliteringens kamratstöds- och stödpersonsverksamhet har delvis flyttat till nätet. Kamratstödpersonerna på Kamratskapshuset Harjula håller till exempel jour via Zoom tills vidare.

Helsingfors stadsmuseums frivilligverksamhet håller paus, men i tjänsten Helsingforsbilder finns nu ett helt nytt album med titeln Kaupunkiviljelyä. Fotografierna visar stadsodling som en del av dagens helsingforsares liv. Fotograferna är hobbyfotografer i den frivilliga gruppen Kuvaussakki. Utställningen förverkligades av miljöorganisationen Dodo rf och Helsingfors stadsmuseum. 

Ramarna för medling och konfidentiella möten flyttar till nätet. Medlingen via nätet ger en lagstadgad möjlighet att reda ut och lösa konflikter vid brott och tvister. Medlarna är utbildade frivilliga som arbetar under ledning av en yrkesperson från medlingsbyrån. Medlingstjänsterna öppnar i början av juni med beaktande av säkerhets- och distansanvisningarna. Läs mer på Sovittelutoiminta.fi.

Du kan be om mer information genom att skicka e-post till vapaaehtoistoiminta@hel.fi, eller per telefon: 09 3106 4884, 09 3104 6940 och 09 310 25870