Staden erbjuder ett Helsingfors snabb-bidrag, kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Staden erbjuder ett snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt.

Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndagen den 23 mars 2020. Ansökningarna kommer att behandlas som brådskande.

Helsingfors snabbunderstöd

Kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Eftersom verksamheter har stängts och evenemang har inhiberats på grund av coronaviruset, har staden beslutat att inte återkräva de kultur- och fritidsbidrag som redan beviljats om verksamheten har upphört eller inte genomförts på grund av coronavirusepidemin. Sektionerna för kultur, idrott och ungdom inom Helsingfors stads kultur och fritidssektor informerar om noggrannare direktiv och beslut under våren 2020.

Bidragen kan användas vid ett senare datum, till och med fram till våren nästa år. Dessutom kan innehållet i projekten ändras med en låg tröskel. Staden tar hänsyn till den exceptionella situationen, ger flexibilitet i användningen av bidrag och har förståelse för svåra och förändrade omständigheter.

-> snabb-bidrag för projekt inom konst och kultur
-> snabb-bidrag för projekt för ungdomsverksamhet
-> snabb-bidrag för projekt inom idrotten

Foto: Maarit Hohteri