Projektet Sanat haltuun (sv. Ta vara på orden) fick erkännandet med motiveringen att projektet har främjat ungas läskunnighet.

Helsingfors kulturgärningspris 2018 till projektet Sanat haltuun, som stöder ungas läskunnighet

Helsingfors stad har idag delat ut utmärkelsen Helsingfors stads Årets kulturgärning 2018 på centrumbiblioteket Ode. Projektet Sanat haltuun (sv. Ta vara på orden) fick erkännandet med motiveringen att projektet har främjat ungas läskunnighet. Prisbeloppet är 5000 euro. Därutöver utdelades två hedersomnämnanden. De gavs till Pop Up –kino och ljuskonstgruppen Reflektor.

Sanat haltuun-projektet engagerar unga att läsa med hjälp av rap-lyrik. Som mål har man att identifiera problem i ungas läskunnighet och hitta nya metoder att studera och lära ut modersmålet. I projektet medverkar Aleksis Salusjärvi, Mikko Sarjanen och Hanna Markkanen med stöd av Lukukeskus - Läscentrum.

– Vårt projekt vill väcka diskussion och lyfta fram ungas läsproblem och öka förståelsen om hurdan inverkan lässvårigheter har på ungas liv, berättar Aleksis Salusmäki. – Som mål har vi också att få speciellt unga män intresserade av att läsa och skaffa sig goda läskunskaper, fortsätter han.

I prismotiveringen konstaterar man att Sana haltuun-projektet har gjort ett enastående arbete med att förbättra läskunnigheten såväl bland yrkesstuderanden, fångar som hos unga studeranden i special- och sjukhusskolor.

– Projektet har varit ett meningsfullt och effektivt och det har motverkat marginalisering som kombinerar många aktörers sakkunskap allt från lärare, forskare, rap-artister, till versmakare och musikskapare, motiveras utmärkelsen av kulturdirektör Tuula Haavisto.

Ära och heder till cirkulerande biograf och ljuskonst
Hedersomnämnande fick Pop Up Kino och ljuskonstgruppen Reflektor för sitt banbrytande arbete.

Pop Up Kino har som mål att erbjuda säregna möjligheter till filmskådning med låg tröskel för alla stadsbor på överraskande, betydelsefulla platser som är åtkomliga för alla.

Gruppen Reflektor är en syskonfestival till Köpenhamns Reflektor-festival, som ordnats åren 2016-2017. Gruppen är ett betydelsefullt tillskott till det inhemska ljuskonstfältet, som gynnar nya möjligheter till internationella kuraterings- och produktionssamarbeten.

Priset Helsingfors Kulturgärning delas årligen ut av Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnds kultur- och bibliotekssektion. Utmärkelsen utdelas på basen av förslag som lämnats in av tidigare pristagare.


DELA