Gumtäkt friluftsbad öppnar 1 juni 2020

Biblioteken, kulturcentren, museerna, idrotts- och ungdomstjänsterna öppnar och sommarlägren och sommarkurserna börjar

I enlighet med de riktlinjer som Finlands regering beslutat om har Helsingfors kultur- och fritidsutrymmen och största delen av deras tjänster varit stängda sedan mitten av mars. Från början av juni öppnas stegvis bibliotek, kulturcentra, inomhus- och utomhussportplatser, museer och ungdomsutrymmen. Sommarläger och kurser inleder också sin verksamhet. Fler bibliotek är denna sommar öppna än under normala somrar. Det finns dessutom fler utomhusaktiviteter för ungdomar än tidigare.

När man öppnar servicelokalerna följs anvisningarna från hälso- och andra myndigheter för att värna om kundernas och de anställdas säkerhet och hälsa. Under maj kommer sektorn för kultur- och fritid att förbereda de kundskyltar som krävs under coronatiden för lokalerna och plastplexiglasskydd för kundtjänstdiskarna så att lokalerna är säkra för både kunder och anställda, i enlighet med myndigheternas krav.

Helsingfors kultur och fritidstjänster öppnar enligt följande:

• Återlämning av böcker 4 maj 2020
• Boklån i vissa bibliotek 8 maj 2020 och stegvis i alla bibliotek från och med 11 maj 2020
• Biblioteksbilarnas begränsade utlånings- och återlämningsverksamhet 13 maj 2020
• Utomhusidrottsplatser även för idrottsklubbsverksamhet som leds av ledare 14 maj 2020
• Helsingfors stadsbibliotek, hemtjänst 20 maj 2020
• Biblioteken 1 juni 2020 (OBS! Det har varit möjligt att låna och returnera böcker redan sedan maj. Den 1 juni 2020 öppnar alla bibliotekens tjänster.)
• Bibliotekens kampanj ”Kesälukemista kotiovelle” (Sommarläsning till hemdörren) 1 juni 2020 (riktar sig till riskgrupper)
• Simstränderna 1 juni 2020
• Rastböle Camping 1 juni 2020
• Uthyrningen av bastu och stugor på Fagerö och Rönnskär börjar 1 juni 2020
• Helsingfors stadsmuseum 1 juni 2020
• Spåramuseet 1 juni 2020
• Ungdomsutrymmen öppnar för användning 1 juni 2020 och utomhusläger med ledd verksamhet kör igång
• Fallkullas husdjursgård 1 juni 2020 (OBS! Inomhusutrymmena är öppna endast för sommarlägrets behov. Utomhusområdena står till invånarnas förfogande och sommarcaféet är öppet men betjänar som en kiosk.)
• Barnens trafikstad 1 juni 2020
• De ungas Ögalleri på Vårdö (Nuorten Saarigalleria) öppnar 1 juni 2020 och är öppet hela sommaren.
• Ungdomstänsternas lägerplatser (till exempel Bengtsår och Granö) startar sina program 1 juni 2020
• Annegården 1 juni 2020
• Caisa 1 juni 2020
• Malms kulturhus 1 juni 2020
• Månsasgården 1 juni 2020
• Stoa 1 juni 2020
• Nordhuset 1 juni 2020
• Tölö sporthall, Sportkvarnen, Ladugårdens idrottshall, Månsas idrottshall 1 juni 2020
• Britas, Åggelbys och Brunakärrs idrottsparker inklusive idrottsutrymmen inomhus 2020
• Kvarnbäckens och Talis idrottshall 1 juni 2020
• Simstadion 1 juni 2020 förutom barnens bassäng som öppnas när renoveringen är klar
• Gumtäkt friluftsbad 1 juni 2020
• Britas simhall 1 juni 2020
• Östra centrums simhall 8 juni 2020
• HAM Helsingfors konstmuseum 2 juni 2020
• Villa Hagasund 2 juni 2020
• Savoy-teatern 2 juni 2020
• Småbåtshamnverksamheten 10 juni 2020

Övriga stadens dotterbolag och stiftelsers serviceutrymmen

• Sundholmens ishall 1 juni 2020 (Jääkenttäsäätiö)
• Svedängens ishall 1 juni 2020 (Jääkenttäsäätiö)
• Kårböle ishall 1 juni 2020 (Jääkenttäsäätiö)
• Nordsjö ishall 1 juni 2020 (Jääkenttäsäätiö)
• Tölö Idrottshus simhall och konditionssal 1 juni 2020, idrott med instruktörer 8 juni 2020 (Idrottshallarna (Urheiluhallit Oy))
• Nordsjö Idrottshus 1 juni, idrott med instruktörer 8 juni 2020 (Vuosaaren Urheilutalo Oy)
• Gårdsbacka simhall och konditionssal 3 juni 2020, idrott med instruktörer 8 juni 2020 (Idrottshallarna (Urheiluhallit Oy))
• Högholmens djurpark 1 juni 2020 (Högholmens djurgård stiftelse sr)

Följande serviceutrymmen och därmed även tjänster är tillsvidare stängda under sommaren (juni-augusti)

• Helsingfors stadsorkester (Musikhuset)
• Arbetarbostadsmuseet
• Sprutmästarens hus
• Simhallar (andra än Britas och Östra centrum): De simhallar förblir stängda som även annars håller stängt under sommarsäsongen. Man förbereder sig för att öppna simhallarna i Britas och Östra centrum, eftersom de är öppna på sommaren fram till midsommar. Som bäst utreds möjligheterna att hålla åtminstone en av dessa simhallar öppen under hela sommaren för att avlasta efterfrågan på friluftsbaden och andra inomhusidrottsanläggningar.

Följande av stadens dotterbolag och stiftelsers serviceutrymmen är stängda för allmänheten under sommarsäsongen 1 juni till 31 juli 2020:

• Brobacka simhall (Idrottshallarna (Urheiluhallit Oy))
• Böle Idrottshuset (Idrottshallarna (Urheiluhallit Oy)), hallen hyrs ut för att användas av Finlands herrlandslag i basket (Vargflocken) och Finlands korgbollsförbund
• Helsingfors Idrottshus (Idrottshallarna (Urheiluhallit Oy)), möjlighet bereds för att erbjuda utrymmen för simsällskap, simskolor för barn och klubbverksamhet inom bollspel
• Simbassängsavdelningen i Backasgatans simhallar (Mäkelänrinteen Uintikeskus, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy) är uteslutande reserverade för simföreningar, simhoppare och konstsimmare. Bollhallen och konditionssalen är uteslutande reserverade för Vargflockens och HBA-korgbollsspelare och för utövare av rytmisk gymnastik
• Helsingfors stadsteater förbereder sig för att ge föreställningar i augusti, beroende på myndigheternas begränsningar.

Sommarens läger och kurser

På sommaren ordnas många idrottskurser och läger för barn. Bland annat ordnas EasySport (www.easysport.fi) och andra sportläger och kurser för 6−12-åringar De första barntennislägren och idrottskurserna börjar redan den 1 juni 2020. Några av sommarsportlägren och -kurserna genomförs i samarbete med idrottsklubbar i olika delar av Helsingfors. Sommaridrottslägren genomförs med ett begränsat antal deltagare och med nödvändig hänsyn till coronainstruktionerna. Du kan bekanta dig med barnens sommaridrottsläger och kurser på asiointi.hel.fi, där kurserna presenteras senast under vecka 22.

För 13−17-åringar ordnas avgiftsfri FunAction-idrott och för 18−29-åringar likaså avgiftsfri Nyt-idrott under juni. FunActions och Nyts utbud på sommaraktiviteter uppdateras på funactionnuorille.fi och www.nytliikunta.fi.

Parkgymnastik ordnas huvudsakligen i de stora parkerna, där det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd mellan deltagarna. Antalet deltagare i passen som hålls i mindre parker kommer att begränsas vid behov. Förutom parkgymnastik organiseras också balkong- och vattengymnastik. För vattengymnastikens del är antalet gruppdeltagare begränsat till högst 30 personer.

Parkgymnastikens tidtabeller och annan nödvändig information uppdateras på finska på
www.hel.fi/liikuntakurssit

Sommarlägren och programmet startar den 1 juni 2020 på ungdomstjänsternas lägercentrum, campingplatser och ungdomsgårdarna. Både ungdomstjänsternas egna och föreningarnas läger finns på harrastushaku.fi. Dagläger ordnas med olika teman, till exempel med teater, bild- och gatukonst, cirkus, media och kring skateteman.

Fallkulla husdjursgård kommer att ha guidade dagläger för unga från 1 juni 2020. Detta innebär att ladan, inomhusutrymmena och de allmänna toaletterna inte är tillgängliga för allmänheten. Du kan dock röra dig fritt i utomhusområdet i Fallkulla och kiosken kommer att betjäna kunder på vardagar från 1 juni 2020 10:00–15:00. Läger och kurser på Fallkulla finns på harrastushaku.fi.

Kultur, konst och natur

På Helsingfors Vårdö finns det från och med 1 juni 2020 aktiviteter för unga, samt konstverkstaden De Ungas Ögalleri (Nuorten Saarigalleria) där man kan göra hantverk, odla, ta hand om djur och njuta av miljön på ön. Den 1 till 11 juni 2020 kan man göra utflykter på egen hand till ön och pyssla under vägledning av instruktörer. I juni ordnas dessutom två konst- och naturbetonade dagläger, man kan anmäla sig på harrastushaku.fi. I juli inkluderar programmet verkstäder öppna för alla unga och sommaren kulminerar med en utställning öppen för alla helsingforsare från 20 juli till 7 augusti 2020. Mer information: vartiosaari.munstadi.fi.

Helsingfors kulturcenter organiserar sommarkurser om konst, miljö och natur för barn och ungdomar i juni och augusti. Uppdaterad information om aktiviteter och anmälan till kurserna finns på kulturcentrens webbplatser:
www.annantalo.fi, www.caisa.fi, www.kanneltalo.fi, www.malmitalo.fi, www.stoa.fi, www.vuotalo.fi.

Kundlokaler förbereds för säker öppning

Coronatiden kräver förbättrad kundkommunikation vid alla Helsingfors verksamhetsställen. På alla kulturcentrum, museer, idrottsplatser och ungdomsutrymmen har coronatidens anvisningar för kunder och besökare installerats och dessa anvisningar påminner om hur man ska handla i olika utrymmen.

Anvisningar installerades i biblioteken redan i början av maj, eftersom utlåningen och returneringen av böcker återupptogs 4–11 maj 2020. För att skydda kunder och anställda har dessutom plastplexiglas installerats vid diskarna där sektorn för kultur- och fritids personal betjänar kunder. I alla utrymmen finns flera flaskor med desinficeringsmedel för händerna och dessa är tydligt utmärkta och tillgängliga för alla som besöker lokalerna. Toalettpapper eller handdukar finns också i toaletterna. I många utrymmen påminns också besökare på olika språk om att sköta sin handhygien, hålla säkerhetsavstånd och hosta i armvecket.

I sommar håller Helsingfors bibliotek mer öppet än under vanliga somrar

Enligt den information som vi har nu kommer Helsingfors stadsbibliotek att tillhandahålla alla bibliotekstjänster från och med 1 juni 2020. Omfattningen på tjänsterna och de undantagsarrangemang som krävs för att trygga säkerheten preciseras i myndighetens riktlinjer. I maj är det endast bastjänster som erbjuds, det vill säga att låna, returnera och hämta reserverat material.

Denna sommar är fler av Helsingfors bibliotek öppna än normalt under somrarna: i alla delar av Helsingfors finns bibliotek som också är öppna på lördagar och söndagar. På söndagarna är, förutom Ode, till exempel biblioteken i Sockenbacka, Tölö och Vallgård öppna. På det här sättet är bibliotekens utrymmen i stor utsträckning tillgängliga för Helsingfors invånare även på sommaren och man beaktar trygg samlevnad. På sommaren breder bibliotekets tjänster och också stolarna och borden ut sig till exempel på bibliotekens gårdar.

Strömningen av evenemang som ordnas på biblioteken fortsätter på Helsingforskanalen också i juni. Programmet för kommande strömningar kan man kolla upp på www.helmet.fi/kirjastohelsinkilive

Stadens kulturcentrum

På Helsingfors kulturcentrum Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset organiserar aktiviteter och evenemang på sommaren med hänsyn till säkerhetsinstruktionerna. På kulturcentren ordnas bland annat stadsdans och sommarkurser för barn och unga. I juni kommer Malms kulturhus att visa sommarfilmer, inträdet är fritt men antalet platser är begränsat. På Annegårdens gårdsplan och A-scen ordnas evenemang och verksamhet för barn och unga under hela sommaren. En blomstrande doftträdgård kommer att byggas på Stoaplatsen under maj till juni med plats för insekternas surrande, brummande och fjärilsbarer.

Savoyteatern öppnar med en speciell konsert för 40 personer

Då begränsningarna för sammankomster (50 personer) mildras ordnar Savoyteatern den första konserten för publik tillsammans med UMO Helsingfors Ensemble onsdagen den 3 juni 2020. Konsertarrangemanget är exceptionellt: biljetter säljs endast till 40 personer, och publiken kommer att sitta i Savoys sal som normalt tar 750 personer med väl tilltagna säkerhetsavstånd. Till salu finns biljettpaket med enkel- och dubbelsitsplatser, som endast kan köpas på nätbutiken (www.lippu.fi). De saluförda platserna är placerade så att publiken varken kommer i nära kontakt med varandra eller artisterna.

Idrottsstjänster

Helsingfors simstränder öppnas den 1 juni 2020 i enlighet med normala sommartidtabeller, men på stränderna iakttar man de anvisningar som utfärdas av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf på grund av undantagsförhållande orsakade av corona.

Rastböle Camping öppnar den 1 juni 2020. Receptionen är öppen 1 till 14 juni 2020 från kl. 8:00–22:00 och från 15 juni 2020 är receptionen öppen dygnet runt.

Uthyrningen av bastu och stugor börjar på Fagerö och Rönnskär 1 juni 2020 och över webben på varaamo.hel.fi är det är praktiskt att hyra bastu och stugor på dessa öar.

Simstadion och Gumtäkt friluftsbad öppnar enligt normal sommartidtabell den 1 juni 2020 men enligt undantagsarrangemang och med begränsningar för antalet besökare. Simstadions bassänger för barn öppnas inte den 1 juni 2020 eftersom dessa bassänger ännu renoveras. På grund av coronaepidemin har det varit svårt att få kakel levererade.

Simhallen i Britas öppnar 1 juni 2020 enligt normal tidtabell. Östra centrums simhall öppnar 8 juni och är öppen dagligen klockan 11.00–19.00. Simhallarna i Britas och Östra centrum öppnar med undantagsarrangemang och med begränsningar för hur många som kan besöka utrymmena. Simhallarna vid Georgsgatan och i Jakobacka är stängda under sommaren.

Tölö sporthall och Sportkvarnen öppnar från och med 1 juni 2020 enligt normal tidtabell.

Ladugårdens idrottshall är öppen hela sommaren, och Månsas idrottshall är undantagsvis också öppen i juli (liksom ett skift på helgerna) (som mångfunktionshallarna).

Kvarnbäckens Bollkvarn och Tali fotbollshall är öppna under sommaren enligt normala tidtabeller.

Idrottsparkerna i Britas, Åggelby och Brunakärr samt tillhörande konditionssalar öppnas från och med den 1 juni 2020 i enlighet med normala sommaröppettider. Brunakärrs idrottsplan är öppen också i juli.

Alla Helsingforsstads simhallar och andra idrottsplatser inomhus öppnar med undantagsarrangemang och med begränsningar för hur många som kan besöka utrymmena.

Urheiluhallit Oy, Simcentret vid Backasgatan och Nordsjö idrottshus

I Gårdsbacka simhall öppnar simhallen och konditionssalen den 3 juni 2020, Tölö Idrottshus simhall och konditionssal öppnar 1 juni 2020, Malms simhalls bassängavdelning, konditionssal och utomhusområden öppnar 3 juni 2020 och Nordsjö idrottshus är öppen från 1 juni 2020.

Följande av Idrottshallarnas (Urheiluhallit Oy) hallar är stängda: 1 juni till 2 augusti 2020. Brobacka simhalla. 1 juni till 2 augusti 2020. Böle idrottshus. 1 juni till 2 augusti 2020. Helsingfors idrottshall. 1 juni till 2 augusti 2020. Simcentret vid Backasgatan. Mellan 1 juni och 31 juli 2020 används simhallen endast av simsällskap, simhoppare och konstsimmare. Bollhallen och konditionssalen har reserverats för Vargflocken (Susijeng) och HBA korgbollsspelare och för utövare av rytmisk gymnastik.

Ishallar som drivs av Jääkenttäsäätiö

Ishallarna i Sundholmen, Svedängen, Kårböle och Nordsjö kommer att vara öppna från och med den 1 juni 2020.

Ungdomslokalerna öppnar och guidade sommaraktiviteter som förverkligas utomhus börjar den 1 juni 2020

Ungdomstjänsternas program fortsätter i full skala den 1 juni 2020, men på ett kontrollerat sätt och med hänsyn till de rådande begränsningarna. Antalet guidade sommaraktiviteter har ökats. Till skillnad från tidigare år då sommaraktiviteterna varit koncentrerade till försommaren, fördelas aktiviteterna i sommar så att de sprids jämnare ut över tiden då unga har sommarlov.

De ungas sommartidsaktiviteter genomförs främst utomhus, vilket även under normala förhållanden skulle vara fallet under skolhelger och sommarlov. Den övervakade verksamheten tar hänsyn till rådande begränsningar för sammankomster. På grund av detta kan inte alla aktiviteter, som är bekanta från tidigare år, att kunna förverkligas som sådana. Detta gäller till exempel stora spelturneringar och istället ersätts de med andra alternativ.

Under hela sommaren ordnas till exempel fotbollsspel och annan idrott runt om i staden. I sommar öppnar också sommarcaféer, som unga själva planerat koncepten för, och där de också själva är anställda. I studior för musik och media ordnas program under hela sommaren och även mopedhallarna och skateplatserna sjuder av aktivitet.

I de olika bostadsområdena ordnas öppna program för unga, till exempel trädgårdsspel, möjligheter att grilla, stadsodling och stillsam samvaro på gården eller i närheten av ungdomsgårdarna. Dagsutflykter görs till exempel till fina platser i naturen och till nöjesparker och andra ställen som är trevliga utflyktsmål på sommaren. Detta sker med beaktande av gällande restriktioner för sammankomster.

Staden fortsätter med det patrullerande ungdomsarbetet som normalt under hela sommaren. Under undantagsförhållandena stärktes det digitala ungdomsarbetet och det fortsätter också under sommaren. Detta möjliggör till exempel individuellt stöd för unga. Det digitala ungdomsarbetet gör att även de unga som av olika orsaker inte kan eller inte vill delta i aktiviteter i det verkliga livet ändå får vara med.

Museerna

Nya utställningar då HAM Helsingfors konstmuseum öppnar igen

HAM Helsingfors konstmuseum öppnas 2 juni 2020. Ingången till museet sker genom Tennispalatsets dörrar som vetter mot Södra Järnvägsgatan. Tennispalatsets övriga dörrar är stängda tillsvidare.

Bildkonstnären Terike Haapojas och författaren och dramaturgen Laura Gustafssons utställning Museum of Becoming öppnar i HAM Helsingfors stads konstmuseums katedralliknade välvda salar den 2 juni 2020. Museum of Becoming är en samling av tre verk som bildar en helhet och som söker nya sätt att reflektera över människan. Verken reflekterar över människans förhållande till sitt samhälle, miljön och andra arter. Till skillnad från vad som tidigare meddelats är utställningen Museum of Becoming öppen ända till januari 2021. Utställningen med Katharina Grossen skjuts upp och öppnas för publiken i mars 2020.

På HAM-galleriet, som har profilerat sig genom att presentera ny nutidskonst, öppnar Enni Suominens Mortarium-utställning. I HAM fortsätter utställningen om Vilho Lampi (1898–1936) som man i 40 år väntat på i Helsingfors. Lampi tolkade landskapet och sinnet i sin konst. Utställningen Könsförvirring fortgår också och den deltar i de senaste årens debatt om kön, olika manliga och kvinnliga roller och deras konstruktion. Även Tove Jansson-utställning är öppen för allmänheten.

Helsingforsbiennalen, ett evenemang för samtidskonst, som kureras och produceras av HAM Helsingfors konstmuseum flyttas till sommaren 2021. Laura Gustafssons och Terike Haapojas utställning som öppnas i Tennispalatset den 2 juni 2020 blir en inledning till biennalens teman. Förutom utställningarna inomhus bjuder HAM både invånare och besökare på en konstutställning som breder ut sig i hela staden och som är öppen dygnet runt, i form av de många offentliga verken i gaturummet.

Förutom konstupplevelser, producerar HAM dessutom mångsidigt digitalt innehåll om allt från utställningsöversikter till konstverkstäder för museets webbsidor och de sociala medierna kanaler. För tillfället ordnas inga publikevenemang i museets utrymmen.

HAM Helsingfors konstmuseum
Södra järnvägsgatan 8
Öppningsdag: 2.6.2020
Öppettider: tisdag till söndag 11–19, måndagar stängt
Inträde: 12/10€, under 18-åringar och personer med Museikort har fritt inträde
hamhelsinki.fi

Helsingfors stadsmuseum och Spåramuseet öppnar för allmänheten måndagen 1 juni. Villa Hagasund öppnar tisdagen 2 juni 2020

Helsingfors stadsmuseum

Då Helsingfors stadsmuseum öppnar den 1 juni öppnar samtidigt en ny utställning som presenterar urbant stadsjordbruk, livsmedelsproduktionens historia och framtid. Utställningen heter Stadsmat och förverkligas i samarbete med miljöorganisationen Dodo. Utställningen som är förlagd till museets fjärde våning förvandlar stadsmuseet till en grön oas och ställer dessutom besökarna inför en fråga: Kan städerna vara föregångare när man skapar ny och hållbarare matproduktion? På museets innergård öppnar sig en innovativ stadsodling och en plats för verksamhet, som publiken kan följa med under odlingssäsongen. Utställningen sträcker sig dessutom utanför museet: tillsammans med unga stadsbor förverkligas satellitverk i Malm och Östra centrum som vägleder till stadsmaten.

Av stadsmuseets fortgående utställningar öppnas Smakbitar från Helsingfors för allmänheten. Utställningarna Barnens stad och Tidsmaskinen är tillsvidare stängda.

Helsingfors stadsmuseum vill ständigt förbättra besökarupplevelsen och har förnyat kundutrymmena under den tid museet varit stängt. Museibutiken har fått nya kompakta utrymmen vid huvudingången och de gamla butiksutrymmena är nu ett öppet kundutrymme som inspirerats av temat bastu. I detta nya utrymme kan man sitta på ’en offentlig bastus bastulavar’ och se på gamla kortfilmer om Helsingfors.

Helsingfors stadsmuseum
Alexandersgatan 16
Öppningsdag: 1.6.2020
Öppettider: måndagar till tisdagar kl. 11–19, lördag till söndag kl. 11–17
Alltid fritt inträde
Helsingforsstadsmuseum.fi

Villa Hagasund

I Villa Hagasund fortsätter utställningen Sinnesstämning – Helsingfors 1939–1945, som hämtar innehållet från krigstidens rapporter om sinnesstämningarna om krigstiden.

Under krigsåren skrevs rapporter om finländarnas sinnesstämningar som sammanställdes för landets ledning. Det är nära på ett under att dessa koncisa och språkligt slagkraftiga rapporter har bevarats. De utgör materialet för utställningen i Villa Hagasund. Utställningens idé kommer från författaren Anna Kortelainen, som även är kurator för utställningen. Hon har också sitt finger med i spelet på stadsmuseets webbsidor och i Spotify och Apple podcast tjänsterna som berör temat.

När museerna var stängda på grund av undantagsförhållandena, samlade stadsmuseet sinnesstämningsrapporter i dagens Helsingfors. Man kan ännu delta i insamlandet med egna historier och med bilder på Helsingfors stadsmuseums och Villa Hagasunds webbplatser och på sociala medier med hashtaggen #mielialahelsinki2020. Rapporterna i textform kommer att ingå i Helsingfors stadsmuseums samlingar. Det material som hittills inkommit sammanställs i miniutställningen Mieliala Helsinki 2020 (Sinnesstämning Helsingfors 2020), som publiken kan se på Villa Hagasund när museet öppnar igen.

Villa Hagasund
Mannerheimvägen 13 B
Öppningsdag: 2.6.2020
Öppettider: tisdagar kl. 11–19, onsdag till söndag kl. 11–17
Inträde 12/10€, under 18-åringar och innehavare av Museikortet har fritt inträde
Villahagasund.fi

Spåramuseet

I Spåramuseet kan du från den 1 juni 2020 återigen sätta dig i en gammal spåra och på ett huj förflytta dig till det förflutnas Helsingfors måndagar till tisdagar kl. 11–17. Inträdet till Spåramuseet är alltid gratis.

I juni och augusti producerar Helsingfors stadsmuseum med syskonmuseerna, förutom utställningsupplevelser, också mångsidigt digitalt innehåll i stället för fysiska evenemang. På kommande är bland annat podcastar, utställningsguidningar och videobesök till museets samlingscentral på Helsingforsdagen.

Stadsmuseets mindre säsongsmuseer Sprutmästarens hus och Arbetarbostadsmuseet förblir stängda tillsvidare.

Spåramuseet
Tölögatan 51 A
Öppningsdag: 1 juni 2020
Öppettider: måndag till söndag kl 11–17
Inträdet är alltid fritt
sparamuseet.fi

Bild: Kimmo Brandt, 2018