Helsingfors-hjälpens telefontjänst upphör

Helsingfors-hjälpen, som erbjöd stöd för äldre stadsbor under coronaperioden, avslutar verksamheten som planerat den 31 augusti 2020, då telefontjänsten är öppen för sista dagen.

Via Helsingfors-hjälpen kunde man få hjälp med att uträtta butiksärenden ända till slutet av juni och samtalsstöd kunde fås under hela juli och augusti. Behovet av hjälp har varit ringa under sommaren och avtagande också i augusti.

Coronasituationen och regeringens rekommendationer ger inte för tillfället orsak till att fortsätta med tjänsten. Epidemins utveckling följs dock noga. Staden och församlingarna har beredskap att starta Helsingfors-hjälpens verksamhet på nytt med kort varsel.

Helsingfors-hjälpen som startade i slutet av mars var Helsingfors stads och församlingarnas gemensamma och tillfälliga tjänst under coronasituationen. Via Helsingfors-hjälpen kunde alla över 70-åriga helsingforsbor få samtalsstöd och förmånlig butiks- och apotekshjälp.

Till och med slutet av augusti har Helsingfors-hjälpen ringt eller svarat på över 68 000 telefonsamtal. I tjänstens slutskede var antalet dagliga samtal enbart ett tiotal, då antalet samtal i april under stränga coronarestriktioner var till och med 500 samtal per dag.

Läs berättelsen om Helsingfors-hjälpen (på finska):

Haloo, täällä Helsinki. Journalist: Venla Rossi.

I samarbete

Helsingfors stad och Helsingfors församlingar ordnade Helsingfors-hjälpen men många föreningar har varit med i verksamheten, till exempel FRK och HelsingforsMission samt talrika frivilliga och samarbetspartners. HOK-Elanto och Universitetsapoteket, medlemsapoteken i Finlands Apotekareförbund har gett stöd gällande butiks- och apoteksäreden. Genesys har stått för telefoncentralens kontaktsystem. När det gäller transport och logistik har Helsingfors-hjälpens kumpaner varit Posten, Logisnext Finland Oy, Helkama-Auto, ŠKODA, Renault Finland, Stara, Dometic Finland Oy HRT:s Stadscyklar och F-Secure.

Stöd och råd till seniorer finns tillhands

Helsingfors stads Seniorinfo betjänar alla helsingforsare som är över 65 år och deras närstående på telefonnumret 09 3104 4556 och på adressen hel.fi/seniorit/sv. Seniorinfo ger information och vägledning till tjänster som Helsingfors stad, föreningar och företag erbjuder seniorer. Genom Seniorinfo kan man också göra en orosanmälan om man är orolig för hur en helsingforsare över 65 år har det. Anmälan kan göras per telefon eller genom att fylla i en orosanmälan elektroniskt. Seniorinfo betjänar under vardagar klockan 9–15.

Den allmänna coronavirusrådgivningens telefonnummer är 09 310 10024. Telefonnumret betjänar dagligen klockan 8 till 18. Telefontjänsten är avsedd for helsingforsare som upplever sig ha blivit exponerade för coronaviruset eller som på basen av sina symtom misstänker sig blivit smittade. Man kan också ringa numret om man oroar sig för en närståendes symtom eller exponering för viruset.

Foto: Paula Virta