Helsingfors-hjälpen börjar ringa upp över 75-åringar

Helsingfors-hjälpen börjar ringa upp över 75-åringar

Helsingfors-hjälpen har erbjudit telefon- och hjälptjänster för äldre helsingforsare från slutet av mars. Hittills har man kontaktat redan alla, totalt 17 000 över 80-åringar, som inte har ett hemligt telefonnummer. Härnäst skall Helsingfors-hjälpen börja ringa till 75–80-åriga helsingforsare. Målgruppen består av 16 500 stadsbor.

Helsingfors-hjälpen möjliggör trygg butikshjälp och samtalsstöd under coronaepidemin till seniorer som är i behov av hjälp. Alla helsingforsare, som är över 70 år kan ringa till Helsingfors-hjälpens telefonnummer 09 310 10020, där man redan har besvarat och ringt allt som allt över 40 000 samtal under en dryg månad. Hundratals mat- och apoteksleveranser har förts till äldre personers hemdörrar på olika håll i Helsingfors varje vecka.

”Det är fortfarande viktigt att understryka budskapet om att äldre personer borde använda de hjälptjänster som finns till buds istället för att själva gå till butiken eller till apoteket. Vi vill säkerställa en trygg butikshjälp och samtalsstöd för allt flera äldre personer i Helsingfors genom utvidgningen av Helsingfors-hjälpen. Inom Helsingfors-hjälpen arbetar totalt över 500 personer som är anställda vid Helsingfors stad och Helsingfors församlingar. Det finns kapacitet att betjäna nya kunder, säger Tiina Hörkkö som är direktör för Helsingfors-hjälpen.

Helsingfors-hjälpen produceras som ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors församlingar samt flera olika organisationer och företagspartners. Helsingfors-hjälpen fortsätter sin verksamhet så länge som myndigheternas begränsningar för äldre personers är i kraft.

”Seniorerna har varit verkligen glada över Helsingfors-hjälpens samtal, som har medfört trygghet för dem under exceptionella förhållanden. Jag vädjar också till de närstående till äldre i Helsingfors. Ni kan anmäla hjälpbehövande över 70-åringar till Helsingfors-hjälpen. Att ta hand om andra i svåra tider förstärker tron att vi klarar detta tillsammans. Helsingfors församlingar har tillsammans med staden och stadsborna förbundit sig att erbjuda hjälp så länge som coronasituationen fortsätter” säger Juha Rintamäki, direktör för Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Helsingfors-hjälpen betjänar under vardagar klockan 9-16 på telefonnumret 09 310 10020.

Tilläggsinformation finns på nätsidan hel.fi/helsingforshjalpen

Foto: Paula Virta