Simstadion

Helsingfors friluftsbad och simhallar öppnar 1.6 med undantagsarrangemang

Simstadion, Gumtäkts friluftsbad samt Britas simhall öppnar enligt sommarens normala tidtabeller från och med 1 juni och Östra centrums simhall från och med 8.6. med undantagsarrangemang och begränsat antal besökare. Kundmängden i friluftsbaden begränsas till 500, i Östra centrums simhall till 200 och i Britas simhall till 150 personer, personalen inkluderat. Friluftsbadens caféer, utelekplatser, utemotionsredskap och bassänger är öppna, förutom barnbassängen på Simstadion. Georgsgatans simhall och Jakobacka simhall har stängt under sommaren som normalt. Plotten i Britas öppnar inte under kommande sommar på grund av planering av renovering som myndigheterna förutsätter.

Friluftsbaden öppnar 1 juni i enlighet med de begränsningar som myndigheterna förutsätter. Enligt linjedragningen som gäller det nuvarande coronavirusläget kommer friluftsbadens trygghet att försäkras genom att begränsa kundmängden samt genom att se till säkerhetsavstånden och hygienen. För friluftsbadens del begränsas kundmängden till 500 personer (inkl. personalen). Simtidsrekommendationen är 2 timmar, med vilken man försäkrar att så många som möjligt har tillgång till tjänsterna. Anvisningar om simtiden och andra begränsningar ges vid ingången. Basturna och gymmen är tillsvidare stängda. Barnbassängen på Simstadion öppnar inte 1 juni eftersom reparationen av bassängen blivit på hälft på grund av problem med kakelleveranser som orsakats av coronaepidemin. Bassängerna i Gumtäkts friluftsbad har öppet som normalt.

Förutom inträdesbegränsningar kommer enskilda bassängers användarmängd att begränsas enligt bassängens storlek. Badvakterna följer med användarmängden och ger direktiv åt kunderna vid behov. Säsongkort till friluftsbaden kommer inte att finnas till salu kommande sommar med anledning av begränsningarna och undantagsarrangemangen. Till friluftsbaden säljs endast enkelbiljetter och 10-gångers seriekort. Till skillnad från tidigare år, berättigar seriekortet eller andra kort inte till inträde förbi kön. Oberoende av biljettyp köar alla in till friluftsbadet i samma kö. Vi önskar förnuftigt beteende av kunderna och att alla tar hänsyn till specialarrangemangen som undantagsläget orsakar.

Britas och Östra centrums simhallar

Förutom friluftsbadet kommer Britas och Östra centrums simhallar att öppna i början av juni. Britas simhall öppnar 1 juni och har en begränsad kundmängd på 150 personer (inkl. personalen) åt gången. Man strävar till att hålla Britas simhall öppet hela sommaren på grund av det exceptionella läget. Däremot kommer Plotten i Britas inte att öppna under sommaren p.g.a. planering av renovering av teknik och konstruktion som myndigheterna förutsätter. Plottens bottenkonstruktion och avloppssystem skall förnyas. De slutliga reparationsarbetena kommer att vara färdiga till sommaren 2021.

Då Plotten är stängd kommer barn och ungdomar (under 18 år) gratis in till Britas simhall och även de vuxna till priset av barnbiljetten (2,50 e). Östra centrums simhall öppnar en vecka senare 8.6. och kundmängden begränsas till 200 personer. Simhallarnas kundmängder begränsas även utrymmesvis vid bassängerna och gymmen. Begränsningarna förändras och uppdateras vid behov, ifall ett tryggt användande av utrymmena förutsätter det. Georgsgatans och Jakobacka simhallar har stängt på sommaren.

Mer information

Petteri Huurre, idrottsplatschef, tel. 050 380 9935, petteri.huurre@hel.fi
Essi Eranka, kommunikations- och marknadsföringschef, tel. 040 568 1369, essi.eranka@hel.fi

Simstadion
Gumtäkts friluftsbad
Britas simhall
Östra centrums simhall

Bild: Helsingfors stad

Publicerad 28.5 och updaterad 1.6.