Statyn Paavo Nurmi har ett munskydd

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla påminner kultur-, idrotts- och ungdomsaktörer om betydelsen av ansvarsfull verksamhet under coronatiden

Städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla påminner med ett gemensamt meddelande om att det är viktigt att kultur-, idrotts- och ungdomsaktörer är ansvarsfulla när verksamhet ordnas under coronaepidemin. Med ansvarsfull verksamhet garanterar man att tjänsterna kan fortsätta även under krisen.

Fritidstjänsterna har en betydande inverkan på människors psykiska välbefinnande. Ifall aktörer inom kultur och fritid tillsammans tar initiativ och ansvar och genomför de ändringar som läget förutsätter, så kan man åtminstone hålla tjänsterna begränsat öppna.

Städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla påminner om att det kräver kontinuerligt och största möjliga ansvar i användningen av utrymmen och i verksamheten, och att följa coronaanvisningarna som berör dessa.

”Coronaläget blir värre i huvudstadsregionen. Idrotten, kulturen, ungdomsarbetet och biblioteken är viktiga för människors välbefinnande och samhällets kristålighet. Vi vet att situationen verkligen är svår för många organisationer och kulturaktörer. Jag uppmuntrar alla aktörer inom vår bransch att på eget initiativ vidta så mycket åtgärder och göra så mycket kommunikation som möjligt. Vi hjälper gärna vår partner att hitta metoder för att förbättra säkerheten för hälsan”, säger Tommi Laitio, branschdirektör för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Följande saker ökar risken för spridning av smittan:

  • Tät och långvarig vistelse i samma inomhusutrymme med andra människor.
  • Svag ventilation.
  • Skrikande, tung andning och sång.

Städernas anvisningar för hälsotrygg verksamhet.

  • Förutom skyltar och meddelanden vägleder även personalen människor att fungera säkert.
  • Deltar inte i verksamheten, fastän symtomen är lindriga. Man borde agera så här även när det är fråga om ett viktigt uppträdande eller spel.
  • Stark rekommendation om att använda munskydd inomhus för personer över 15 år, alltid när det är möjligt. Exempelvis i idrottssituationer är det ofta svårt att använda munskydd, men munskydd borde användas till exempel när man anländer, byter kläder eller väntar på egen tur.
  • Alla deltagare tvättar händerna när de kommer inomhus. Handesinficeringsmedel ska alltid finnas tillgängligt. Påminn regelbundet om båda sakerna.
  • Redskapen desinficeras alltid i början och slutet av verksamheten.
  • Säkerhetsavstånden hålls i alla situationer till exempel på läktaren och avbytarbänken.
  • Grupperna blandas så lite som möjligt.

Tillsammans kan vi förhindra spridningen av coronaviruset på platser för kultur och fritid, framhäver städerna.

Aktuellt: Helsingfors och corona – gör så här om du misstänker att smittats av coronaviruset >>

hel.fi/fritid
esbo.fi
vanda.fi
grankulla.fi

Bild: Maarit Hohteri