I bilden ser vi barn, som spelar fotboll. Foto: Konsta Linkola

Helsingfors delade ut nästan 8 miljoner euro i understöd åt motions- och idrottsföreningar

Helsingfors stad understöder varje år motionsföreningar med bidrag på cirka 8 miljoner euro. Idrottssektionen vid Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd beslutade vid ett möte den 2 april 2019 om utdelningen av årets verksamhetsunderstöd och understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler samt om övriga understöd åt föreningar som främjar motion.

Idrottssektionen beslutade att bevilja verksamhetsunderstöd åt 294 motionsföreningar och 28 motionsgrupper vid pensionärs- och specialföreningar till ett belopp på sammanlagt 2 000 000 euro. Motionsföreningarna beviljades sammanlagt 1 950 651 euro och pensionärs- och specialgrupperna 49 349 euro. De största verksamhetsunderstöden beviljas åt HJK ry, Tapanilan Erä ry, EräViikingit ry, HNMKY ry, Pallo-Pojat Juniorit ry, Voimisteluseura Helsinki ry, Helsingfors Simsällskap r.f., FC Kontu Itä-Helsinki ry samt Puistolan Urheilijat ry. Det största individuella verksamhetsunderstödet på 90 000 ges åt HJK ry. Verksamhetsunderstödet är ett allmänt understöd för föreningens verksamhet. Vid beviljandet av det fäster man särskilt uppmärksamhet vid motionsverksamhet för barn och unga.

Idrottssektionen beviljade understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler åt 232 motionsföreningar och 21 motionsgrupper vid pensionärs- och specialföreningar till ett belopp på sammanlagt 4 585 000 euro. Av beloppet beviljades motionsföreningarna sammanlagt 4 517 067 euro och pensionärs- och specialföreningarnas motionsgrupper 67 933 euro. De största bidragen på över 100 000 euro för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler beviljades åt HVSTennis ry, Tapanilan Erä ry, HNMKY ry, Smash ry, HJK ry, Puistolan Urheilijat ry, EräViikingit ry och Voimisteluseura Helsinki ry.

Idrottssektionen har redan tidigare under våren fördelat ett produktionsunderstöd på 950 000 euro ur anslaget för understöd för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler åt clearing-systemet som understöder juniorernas turer på ishockeyplanen inom de understödda ishockey- och konstskridskoåkningsföreningarna. I samband med att Britas ishallar stängdes har ett tilläggsunderstöd på 300 000 euro getts åt juniorer inom konstskridskoåkning, ishockey och ringette via Clearing-systemet. (Idrottssektionen 24.1.2019, § 3).

Utöver understöd för verksamhet och för utnyttjande av idrotts- och motionslokaler, har idrottssektionen vid Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd beslutat att bevilja understöd åt övriga motionsfrämjande föreningar till ett belopp av sammanlagt 92 600 euro. Understödet för andra motionsfrämjande föreningar gick till sammanlagt 13 motionsföreningar, i vilka man bl.a. tränar cirkus, capoeira, yoga, parkour, och österländska kampsporter. De största understöden beviljades till Circus Helsinki Association ry (34 000 euro), Linnanmäen Sirkuskoulun kannatusyhdistys ry (25 000 euro) samt Parkour Oppimiskeskus ry (18 000 euro). Antalet aktiva juniorer är störst i dessa föreningar. De beviljade understöden beviljas efter prövning och vid beviljandet läggs särskild tyngdvikt på verksamhet för barn och unga.

Det är viktigt att staden stöder och möjliggör föreningsverksamhet som långt grundar sig på frivilligarbete”, konstaterar vik. idrottsdirektör Petteri Huurre. ” Föreningarnas utbud av motions- och idrottsaktiviteter är central. De helsingforsiska föreningar som understöden berör bjuder på ungefär 100 olika former av motion, och i dem motionerar årligen över 100 000 personer. Utan föreningsverksamheten skulle det inte vara möjligt att erbjuda ett såpass brett utbud av olika motionsformer åt Helsingforsborna.”

Mer information om hur understöden riktas hittas på Helsingfors stads webbplats i
meddelandet om beslutet och i dess bilagor. På sidan finns också uppgifter om sektionens medlemmar och ersättare.