Helsingfors delade ut coronaunderstöd till idrottsföreningar

Coronaviruspandemin har försämrat verksamhetsförutsättningarna för idrottsföreningar i Helsingfors. Helsingfors kultur- och fritidsnämnds idrottssektion har på sitt möte den 8 december 2020 fattat beslut om mottagarna för coronaunderstödet och verksamhetsunderstödet som riktas till idrottsföreningar i Helsingfors. Coronatidens understöd beviljades sammanlagt 178 101 euro.

Syftet med coronaunderstödet och det riktade verksamhetsunderstödet är att trygga föreningarnas verksamhetsförmåga under undantagstillståndet och verkställa målen i Helsingfors stads strategi att främja hobbyverksamhet för barn, unga och familjer, samt minska stillasittande.

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion riktade coronaunderstöd på sammanlagt 40 100 euro till åtta föreningar enligt följande: Barreto Helsinki ry 12 000 euro, Helsinki Ringette ry 6 800 euro, Itä-Helsingin Shakkikerho ry 100 euro, Nyländska Jaktklubben rf 2 500 euro, Pakilan Voimistelijat PNV ry 7 000 euro, Puna-Mustat ry 1 400 euro, Sapa ry 9 000 euro och Uimaseura Helsinki ry 1 300 euro.

Understödet kan användas för att inom en förening ordna avgiftsfri verksamhet riktad till familjer eller barn och unga i åldern 8–18 år genom traditionell verksamhet eller nya metoder. Med verksamheten når man särskilt de familjer, barn och unga vars möjlighet att ha en fritidssysselsättning har försvårats på grund av den ekonomiska situation som orsakats av pandemin eller av något annat ekonomiskt skäl.

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion beviljade riktat verksamhetsunderstöd på sammanlagt 138 001 euro till 12 föreningar för ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som stängningen av skolornas gymnastiksalar har orsakat år 2020, enligt följande: EräViikingit ry 4 600 euro, Helsingin Jyry ry, damsektionen 900 euro, Helsingin Palloseura ry 10 160 euro, Kannelmäen Voimistelijat ry 10 000 euro, Pakilan Visa ry 2 424 euro, Pakilan Voimistelijat PNV ry 52 000 euro, Pallokerho-35 ry 18 000 euro, Puistolan Urheilijat ry 16 000 euro, Puna-Mustat ry 1 400 euro, Rock'n Roll Dance Club Comets ry 13 500 euro, Suomen Taitovoimisteluklubi ry 3 500 euro och Tapanilan Erä ry 5 517 euro.

Det riktade verksamhetsunderstödet är ett allmänt understöd som beviljas för underskott i allmännyttig verksamhet som orsakats av att skolornas gymnastiksalar är stängda för kvälls- och fritidsbruk under perioden 1.8–31.12 2020. Föreningen får själv besluta om riktandet av understödet.

Ansökningstiden för understöden var 5.10–1.11 2020. Inom tidsfristen mottogs 12 ansökningar för coronaunderstöd och 16 ansökningar för riktat verksamhetsunderstöd.

Understöden betalas ut till mottagarna i en rat efter beslutsfattandet.

Förutom coronaunderstödet och det riktade verksamhetsunderstödet gav idrottssektionen vid mötet ett uttalande till kultur- och fritidsnämnden om kultur- och fritidssektorns resultatbudget och verksamhetsplan för år 2021, samt fattade beslut om samarbetskriterierna för storevenemang inom idrott och motion och om anläggningsunderstöd för år 2021. Idrottssektionens beslutsmeddelande kan läsas i sin helhet på Helsingfors stads webbplats. (På finska)

Foto: Helsingfors stad/Konsta Linkola