mansas bibliotek har haft 13 procent mer besokare år 2019 an aret innan

Användar- och låneboom i Helsingfors bibliotek

Antalet besökare och antalet lån har ökat kraftigt i Helsingfors stadsbibliotek sedan senaste år. Centrumbiblioteket Ode har fungerat som lokomotiv, men bibliotekens dragningskraft märks runtom i Helsingfors.

Under år 2019 har Helsingfors stadsbibliotek haft 46 procent fler besökare än under samma tid föregående år. Fram till slutet av september besöktes alla bibliotek inom Helsingfors stadsbibliotek sammanlagt 6,8 miljoner gånger.

Ökningen i besökarantal kan till stor del förklaras med Centrumbiblioteket Odes dragningskraft. Ode öppnades i december 2018. Det hade nästan 2,5 miljoner besökare och är således stadens populäraste bibliotek. Men biblioteksboomen syns runt om i Helsingfors, de näst populäraste biblioteken detta år har varit Berghälls bibliotek (324 775 besök) och Östra centrums bibliotek (307 413).

Degerö och Månsas har ökat mest
Besökarantalet har stigit märkbart t.ex. i Degerö och Månsas bibliotek, som båda nyligen har flyttat in i helt nya lokaler. Degerö bibliotek hade 37 procent fler besökare än förra året och i Månsas var ökningen 13 procent.

”Odes första år har gjort biblioteken synligare än någonsin förr, i Helsingfors och i hela Finland”, konstaterar Katri Vänttinen, chef för bibliotekstjänsterna i Helsingfors.

”Det har varit fint att märka att mänskorna älskar sina närbibliotek, använder deras tjänster och för kritiska diskussioner om bibliotekets uppgifter. Också Ode har intagit en plats som många människors närbibliotek, dess volym är överlägset störst både i fråga om besök och i fråga om lån. Jag hoppas att människor i hela staden aktivt är med och utvecklar bibliotekstjänsterna. Det kan ske i form av feedback och genom att komma på evenemang arrangerade av biblioteket.”

37 000 nya bibliotekskort och 3,9 miljoner lån
Vid sidan av besöken har också antalet lån och antalet nya bibliotekskort ökat. Fram till sista september hade 37 095 bibliotekskort beviljats, av dessa gjordes 15 000 i Ode, I år har det skapats över 54 procent fler bibliotekskort än under motsvarande tid i fjol.

Antalet lån har stigit med 6 procent jämfört med förra året. Lånen uppgick till sammanlagt 3,9 miljoner.

Den vanligaste biblioteksdagen är måndag
I Helsingfors är måndagen den populäraste dagen för en biblioteksvisit. Det är den livligaste besöksdagen i alla bibliotek, utom i Ode där de populäraste dagarna är lördag och torsdag.

I oktober översteg besökarantalet i Ode gränsen 2,7 miljoner. Det sammanlagda besökarantalet i biblioteken i Helsingfors beräknas bli över 9 miljoner i år, Odes andel stiger förmodligen till över 3 miljoner.

Till Helsingfors stadsbiblioteks servicenät hör 37 bibliotek, 2 bokbussar samt bibliotekets uppsökande tjänster.

Biblioteksbesök i Helsingfors stadsbiblioteks alla bibliotek (januari – september) 
2018: 4 687 058 besök
2019: 6 821 525 besök
förändring 2018/2019: +46 %

3 i topp januari – september 2019
Ode 2 466 338 besök
Berghäll 324 775
Östra centrum 307 413

Nya bibliotekskort
2018: 24 053 nya bibliotekskort
2019: 37 095 nya bibliotekskort (av vilka 15 621 i Ode)
förändring 2018/2019: +54 %

Lån (utom förnyelser)
2018: 3 707 591 lån
2019: 3 944 193 lån
förändring 2018/2019: +6 %

Bildtext: Månsas bibliotek har haft 13 procent mer besök än året innan. Månsas bibliotek fungerar i Månsas-huset. Foto: Maarit Hohteri