En kvinna som gör affärer i biblioteket.

Helsingfors bibliotek har öppnats lugnt och utan rusning - de flesta biblioteken är nu öppna för utlåning, återlämning och avhämtning av reservationer

Elva bibliotek öppnade dörrarna i Helsingfors med begränsade tjänster redan fredagen 8.5. Största delen av de övriga biblioteken i Helsingfors öppnades måndagen 11.5. Vissa bibliotek öppnas senare denna vecka. Bland annat till det nya Hertonäs bibliotek på närservicecentret Hertsi kommer man för första gången torsdagen 14.5. Bokbussarna börjar trafikera onsdagen 13.5. Helsingfors har sammanlagt 37 bibliotek och två bokbussar.

Det blir möjligt att långvarigare besöka bibliotek räknat från 1 juni. För tillfället är alltså endast basservicen tillgänglig, dvs. utlåning, återlämning och avhämtning av reservationer. Kundernas vistelse på biblioteken har begränsats så att möjligheterna att sätta sig har spärrats och till exempel kunddatorerna är inte i bruk. Det finns inte heller tillgång till läsesalar eller arbetsrum.

Det är bra att före ett besök på biblioteket kolla närbibliotekets öppettider på www.helmet.fi/bibliotek eftersom biblioteken har undantagsöppettider i maj. Till exempel Parkstads och Skomakarböle bibliotek som ligger i anslutning till en skola håller öppet först från kl. 14 på vardagar. I maj är Kvarnbäckens mediebibliotek och Lillhoplax och Zachrisbackens barnbibliotek helt stängda. På flera bibliotek reserveras den första timmen eller de två första timmarna på vardagar för riskgrupper. Tiderna kan man kolla på bibliotekens egna webbsidor på Helmet eller genom att ringa till det egna närbiblioteket.

Helsingfors bokbussar börjar trafikera begränsade rutter enligt en ny tidtabell onsdagen 13.5. Man kommer dock inte in på bussarna, men det går att återlämna material till dem eller hämta reservationer från dem med hjälp av personalen. På bussarna finns också bästsäljare för utlåning. Bokbussarna fungerar alltså som ett slags mobila kiosker för avhämtning och återlämning. Den här veckan kör bussarna kvällsrutterna på onsdag och torsdag, nästa vecka kvällsrutterna på måndagen 18.5 och tisdagen 19.5. Räknat från måndagen 25.5 kör bussarna rutterna enligt normal tidtabell. Tidtabellerna finns på www.helmet.fi/Bokbussarna.

Ett måttfullt antal besökare, många lån och återlämningar

Stämningen av återseende var lugn och säkerhetsfaktorerna beaktades på de bibliotek som öppnade på fredag. Det blev ingen rusning på biblioteken fastän man också hade förberett sig på den möjligheten. De elva bibliotek som öppnades på fredagen 8.5 besöktes av sammanlagt cirka 3 000 kunder. Om antalet jämförs med samma tidpunkt för ett år sedan, alltså fredagen 10.5.2019, var antalet kunder 77 % mindre. Däremot var antalet primärlån nästan lika stort och antalet återlämningar upp till 44 % större. De kunder som besökte biblioteken 8.5 både lånade och återlämnade mycket material på en och samma gång. Centrumbiblioteket Ode var det enda biblioteket som höll öppet lördagen 9.5 och besöktes då av 758 kunder. Kommande lördag håller också andra bibliotek i Helsingfors öppet.

”Bibliotekspersonalen har ordnat bra säkerhetsåtgärder och anvisningar i lokalerna och kunderna följde anvisningarna noggrant. Biblioteken är öppna med begränsningar och ser annorlunda ut än vanligt när största delen av biblioteksservicen har avgränsats. Vi alla väntar på ingången av juni då vi stegvis kan börja öppna och sätta i gång också kunddatorerna, skrivarna och andra anordningar, läsesalarna och grupprummen samt så småningom ordna evenemang”, säger chefen för Helsingfors bibliotekstjänster Katri Vänttinen.

För tillfället finns det mycket reservationer för avhämtning på hyllorna. De reservationer som inte kunde hämtas i mars när biblioteken stängdes kan nu hämtas före 14.5 på de bibliotek som är öppna. Därefter ges reservationerna till nästa i kö. Det har varit möjligt att göra nya reservationer på Helmet.fi sedan måndagen.