HelsinkiLiikkuu, foto: Maarit Hohteri

Helsingfors är mittpunkt för hela landets motion och rörlighet den 10 maj

Drömmarnas motionsdag stöder tanken i motions- och rörlighetsprogrammet: all slags mobilitet är värdefull

Helsingfors stad vill med tio åtgärder vända på den utveckling som har gjort stillasittandet till en avgörande faktor med nedbrytande effekt på välbefinnandet. Över 80 procent av barnen under skolåldern, 70 procent av grundskoleeleverna och högskolestuderandena och fyra femtedelar av de vuxna rör på sig för lite. Staden har som mål att göra rörligheten till en lätt och naturlig del av det dagliga livet. På Drömmarnas motionsdag den 10 maj blir Helsingfors mittpunkt för hela landets motion och rörlighet

Drömmarnas motionsdag

Helsingfors har inlett ett motions- och rörlighetsprogram (på finska), med fokus på mobilitet i stadens verksamhet. Det är inte fråga om mer idrott, utan om att öka vardagsmotionen och folks rörlighet över lag. Åtgärderna gäller på bred front småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, äldreomsorgen, stadsmiljön, utvecklingen av det offentliga rummet och stadens anställda. Som en del av motions- och rörlighetsprogrammet medverkar staden i Drömmarnas motionsdag, som samordnas av Olympiakommittén. I fjol satte evenemanget upp till en halv miljon finländare i rörelse. Helsingfors tar emot utmaningen och vill slå rekorden genom att engagera alla sektorer och 38 000 anställda i att skapa en vardag med mobilitet.
”Det är inte bara fråga om en enskild motionsdag, utan om ett sätt att väcka folk till insikt om att ändra sina dagliga rutiner. Att komma ifrån stillasittande och lösa problemen med detta kräver en genomgripande förändring av sätten att tänka, verksamhetsmodellerna och strukturerna. Det är väsentligt att förstå vardagsmotionens betydelse och att få in främjande av motion och rörlighet på agendan för aktörer till vilkas kärnuppgifter detta inte tidigare har hört. Att daghem, lekparker, servicecenter och rådgivningsbyråer kommer med är av största vikt när det gäller att tackla problemet med att folk inte rör på sig tillräckligt”, betonar borgmästare Jan Vapaavuori.

Ett gemensamt mål för staden är att skapa allt bättre förutsättningar till mobilitetslösningar och till möjligheter för helsingforsare i alla åldrar att röra på sig. På Drömmarnas motionsdag sätter stadens alla sektorer helsingforsarna i rörelse. Ett tiotal daghem, skolor och lekparker aktiverar barn och unga omkring i Helsingfors. På programmet står bland annat utomhusdisco, gårdslekar, parkour, ultimate, dans och test av andra grenar.

På fredag 10 maj är det dessutom gratis inträde till simhallarna i Östra centrum, Jakobacka och Britas, till Tölö sporthall och till Sportkvarnen ända till kl. 16.00. I sporthallen ordnas också ett bytestorg för sportutrustning. I Britas idrottspark ordnas det ett evenemang med tillämpad motion för skolelever i samarbete med Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf och idrottsservicen. I stadshusets entréhall och ett flertal idrottsanläggningar går det i sin tur att ta del av sommarutbudet inom Helsingfors idrottsservice.

Anställda inom social- och hälsovårdssektorns förvaltning går ut tillsammans med äldre klienter vid servicecentren. Servicecentren ordnar motionsprogram också i samarbete med daghem. Studerande från Amiedu hjälper patienter vid Dals sjukhus att vistas utomhus. Helsingfors cyklister och HRM:s Klimatinfo bjuder på morgonmål vid Banan som en del av den riksomfattande Cykelveckan. Barns och ungas utslagning diskuteras på olika håll i Helsingfors under ett promenadmöte som räcker hela dagen.

”Stadens anställda är den kraft som förverkligar motions- och rörlighetsprogrammet. Stadens tjänster tillsammans med olika intressentgrupper aktiverar helsingforsarna och gör det möjligt för dem att motionera och röra på sig. Att också de anställda själva motionerar är av primär vikt. Därför utmanar vi personalen att på Drömmarnas motionsdag hitta på egna sätt att öka sin mobilitet. Själv utmanar jag stadskansliets personal och stadsborna att tillsammans med mig delta i en trapputmaning på Domkyrkans trappor”, tillägger Vapaavuori.

Under slutet av året och under de kommande åren konkretiseras motions- och rörlighetsprogrammet för stadsborna på tiotals olika sätt. Till skolelevernas och lärarnas glädje iståndsätter Helsingfors stad tio skolgårdar år 2019. Cykelnätverket byggs ut och cykelställ installeras planmässigt, och stadscyklarna används i allt större utsträckning. Innovationer för att få äldre att röra på sig utvecklas i samråd med stiftelsen Bloomberg och Harvarduniversitetet. Barn och unga får tillgång till ett digitalt hobbypass. Verksamhet med aktiva arbetsplatser startar under år 2019. För 70 procent av de regelbundna klienterna inom hemvården införs ett avtal om mobilitet. Att främja motion och rörlighet är en gemensam sak för hela staden, för oss alla.

Upplysningar

Minna Paajanen, projektchef för motions- och rörlighetsprogrammet, tfn 09 310 21162, 040 726 2623, minna.paajanen@hel.fi

Motions- och rörlighetsprogrammet – Begränsa inte. Möjliggör!
Motions- och rörlighetsprogrammet är ett strategiskt spetsprojekt för Helsingfors stad, med målet att få stadsborna att röra på sig mer och sitta mindre. Programmet går ut på att mer heltäckande än förut förstå, främja och samordna mobiliteten. Programmet är inte avsett att driva på eller utöva påtryckning, utan det ska på ett positivt sätt lyfta fram de möjligheter till motion och rörlighet som staden erbjuder. Målet är att påverka folks attityder, att sänka tröskeln för att komma igång och att öka glädjen i att röra på sig. Syftet är att det ska vara enkelt, smidigt och lockande att röra på sig till vardags i Helsingfors.