Hanna-Mari Peltomäki. Bild: Mikko Mäntyniemi

Hanna-Mari Peltomäki utsedd till projektchef för Helsingforsbiennalen

FM Hanna-Mari Peltomäki har utsetts till projektchef för Helsingforsbiennalen vid HAM Helsingfors konstmuseum. Hon åtar sig uppgiften efter att ha varit verksamhetsledare vid föreningen Tanssin talo. Peltomäki tillträder sitt nya uppdrag som projektchef för Helsingforsbiennalen 1.10.2018.

Helsingforsbiennalen är ett internationellt evenemang för samtidskonst. Huvudtillställningen för biennalen 2020 kommer att äga rum på Skanslandet. Biennalen kommer att stärka användningen av havet och skärgården som ett offentligt, gemensamt rum för alla. Maija Tanninen-Mattila hälsar Hanna-Mari Peltomäki varmt välkommen till HAM:s biennalteam: ”Som en del av Helsingfors marina strategi kommer Helsingforsbiennalen att stärka Helsingfors som en mångsidig och internationell kulturstad. Hanna-Mari Peltomäki bidrar med kompetens och erfarenhet i fråga om att utveckla och producera krävande kulturprojekt och evenemang.”

HAM Helsingfors konstmuseum är kurator för biennalen och kommer att bjuda in konstnärer till den för att skapa tillfälliga konstverk. Det parallella programmet och samarbetet mellan många olika aktörer kommer att sprida evenemanget till olika delar av staden. Projektchefen ansvarar för biennalen som produktionsmässig helhet i Skanslandets marina miljö och av det intensiva samarbetet med samarbetspartner och olika evenemangsproducenter.

Hanna-Mari Peltomäki har en över tjugoårig erfarenhet av förvaltnings- och produktionsuppgifter inom konst och kultur i såväl konstorganisationer som kommunsektorn. Hon har varit anställd av föreningen Tanssin talo sedan 2011.


DELA