Gumtäkts friluftsbad.

Friluftsbadens begränsningar har avlägsnats

Begränsningarna gällande det maximala antalet personer i Gumtäkts och Simstadions friluftsbad har avlägsnats tisdagen den 7 juli 2020.

Besökarna i friluftsbaden ska fortfarande hålla ett säkerhetsavstånd till andra besökare, och det maximala antalet personer samt begränsningarna kontrolleras vid behov i fortsättningen. Antalet besökare i friluftsbaden uppföljs fortfarande. Information om besökarantalet finns på denna webbsida (på finska) >>

Bälten för vattenlöpning lånas till kunder, och barnens vattenleksaker är tillåtna. Friluftsbadens bastur har öppnats för användning redan tidigare, och kafétjänster samt utomhuslekplatser är öppna och Simstadions redskap för utomhusträning tillgängliga, såsom även Simstadions inomhusgym. Bokade turer är fortfarande inte tillgängliga.

Hygien beaktas fortfarande särskilt i friluftsbaden och simhallarna. Rekommendationen gällande badtiden har avlägsnats och under rusningstider anmäls med kungörelser om det är skäl att begränsa antalet simmare.

Badvakterna följer antalet användare i bassängerna och ger kunderna anvisningar enligt situationen. Oberoende av biljettypen kommer alla in genom samma kö. Vi hoppas att kunderna har tålamod och att var och en beaktar specialarrangemangen som orsakas av undantagssituationen.

7.7.2020 börjar vi sälja månadskort till friluftsbaden. Månadskorten berättigar inte till inträde förbi kön. Månadskortet gäller i 30 dagar från och med det första besöket med kortet. Månads- och säsongsprodukterna berättigar till ett (1) inträde per dygn. Priser: vuxna 40 e, barn 20 e och andra (studenter, pensionärer, arbetslösa, invalider, beväringar) 24 e. Kostnaden för månadskortet återbetalas inte.

Obs! Säsongen i Simstadion tar slut 13.9 och i Gumtäkts friluftsbad 23.8.

Inträdestiderna till friluftsbaden och simhallarna finns på servicekartan:

Gumtäkts friluftsbad
Friluftsbadet vid Simstadion

Bild: Aki Rask