Konsten och kulturen i Helsinfors 2030 -publikationer

Förslaget till Helsingfors konst- och kulturvision 2030 publiceras 18.8 i direktsändning på Helsingforskanalen

Helsingfors stad tillsatte på våren 2019 en självständig arbetsgrupp för att bereda en konst- och kulturvision för staden som sträcker sig fram till år 2030. Arbetsgruppens vision publiceras och överlämnas till borgmästare Jan Vapaavuori tis. 18.8 kl. 13 i lokalerna för Cirko – Centrumet för nycirkus i Södervik. Evenemanget direktsänds på Helsingforskanalen och alla helsingforsare bjuds in att följa evenemanget på webben.

Vid publiceringsevenemanget överlämnar arbetsgruppen, som består av proffs inom konst och kultur, sin vision till borgmästare Jan Vapaavuori. Biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar samt stadens sektorer kommenterar visionen och dessutom förs en av visionen inspirerad diskussion om hur konst och kultur kan spela en avgörande roll för det goda livet och utvecklingen av staden. Ämnet diskuteras av kurator och koreograf Satu Herrala, Konestiftelsens direktör Anna Talasniemi, Stadsforskningsinstitutets direktör, professor Mari Vaattovaara, Konstuniversitetets rektor Jari Perkiömäki samt Co-founders Ab:s VD Ia Adlercreutz samt biträdande borgmästare Nasima Razmyar. Evenemangets programledare är journalist Reetta Räty. WAUHAUS-kollektivet och Apogee Oy ansvarar för genomförandet av evenemanget.

Konst- och kulturvisionsarbetsgruppens uppgift var att granska konstens och kulturens roll i staden ur ett långt perspektiv, ställa upp mål för främjandet av konsten och kulturen och lägga fram åtgärder för att uppnå målen. Arbetsgruppen hade även som uppgift att ta fram riktlinjer för Helsingfors, genom vilka aktörer som verkar i staden, även andra aktörer än stadens egna, kan främja förverkligandet av visionen.

Arbetsgruppens ordförande var Helsingfors stadsorkesters intendent Aleksi Malmberg De övriga medlemmarna i gruppen var chefdirektör Gita Kadambi (Finlands Nationalopera och -balett), verkställande direktör Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), professor Elina Knihtilä (Teaterhögskolan), lärare med planeringsansvar Emmi Komlosi (Helsingfors finska arbetarinstitut), verkställande direktör Sara Norberg (Cinematic), emeritusdirektör Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), koreograf och konstnärlig ledare Sonya Lindfors (UrbanApa), konstnär, doktor i konst Teemu Mäki (ordförande för Konstnärsgillet i Finland), sakkunnig Veli-Markus Tapio (Finska kulturfonden) och planerare Ulla Laurio (Helsingfors stad, kultur och fritid, arbetsgruppens sekreterare). I sitt arbete hörde arbetsgruppen ett stort antal sakkunniga och stadsbor samt aktörer inom konst- och kulturbranscherna.

Konst och kultur i Helsingfors 2030
Arbetsgruppens vision för staden och stadsborna i mars 2020

Publiceringsevenemang 18.8 kl. 13.
Hanaholmens kraftverk
Evenemanget streamas och det kan följas på Helsingforskanalen