Föreslå en vinnare till priset Helsingfors kulturgärning 2020

Helsingfors stad har sedan 2009 delat ut pris för kulturgärningar som ansetts vara betydelsefulla. Priset och eventuella hedersomnämnanden delas ut en gång om året, och nu är det dags att föreslå pristagare för 2020. Lämna in ditt förslag senast den 15 december 2020. 

Priset Helsingfors kulturgärning 2020 tilldelas en viktig och ny kulturgärning eller -projekt som ändrar på eller utmanar det rådande läget eller verksamhetssättet eller skapar nya sätt att se på världen. Gärningens eller projektets verkningar ska rikta sig till Helsingfors eller helsingforsare och priset kan tilldelas antingen en sammanslutning eller en enskild person.

Prissumman är 5 000 euro. Utöver huvudpriset utdelas ett eller två hedersomnämnanden.

Vem gjorde det?
Förslag på vinnare av Helsingfors kulturgärning jämte motiveringar kan lämnas in senast den 15 december 2020 här.

Beslut om mottagarna av priset och eventuella hedersomnämnanden fattas av Kultur- och fritidsnämndens kultursektion.

Utmärkelserna delas ut vid en prisceremoni i början av 2021. Uppgifter om tid och plats meddelas senare.