Flygfoto över Pihlajasaari

Ett tecken på sommaren – Helsingfors öar inbjuder till avkoppling

Helsingfors stads och omgivningens skärgårdsområden och marina friluftsparker bjuder in att ta del av det mångsidiga utbudet uppfriskande aktiviteter särskilt så här under coronatiden. De marina områdena är tillgängliga för alla, och t. ex. sjötrafik till öarna håller på att starta. 

Aava-Lines som trafikerar till Ugnsholmen har redan börjat med trafiken medan Suomen Saaristokuljetus redan tar passagerare till Högholmen och Skanslandet. JT-Line startade turer till Rönnskär lördagen den 8 maj. Sjöbussen trafikerar till Rönnskär från Havshamnen och Gräsviken inledningsvis lördagar och söndagar, fr.o.m. den 22 maj trafikerar bussen varje dag. Under de första veckosluten finns inget vatten tillgängligt på Rönnskär och det finns endast torrtoaletter på plats på grund av en vattenledningsskada. Restaurangen öppnas enligt aktuella rön den 22 maj. 

Pörtö Line startade trafikeringen till Sibbo skärgård och den vackra Fagerö onsdagen den 12 maj. Observera att avgångsplatsen till Fagerö har ändrats. Den nya avgångsplatsen ligger vid Solvikskajen på Solstranden 7. 

I år kan man inte längre betala kontant på Rönnskär och Fagerö. 

Förra sommaren kunde man åka till Vårdö via Rävsundet med elbåt och det blir möjligt att njuta av elbåtturen även i sommar. Fr.o.m. den 15 maj trafikerar Vårdö elbåt lördagar och söndagar kl. 10–21. I juni inleds daglig trafik. Avgångsplatsen för elbåten syns från parkeringsområdet vid slutet av Rävsundsvägen. 

Utöver de ovannämnda är det bl.a. de nya sjötrafikförbindelserna vid Hagnäs och Kronbergsstranden, de korta terrassbåtkryssningarna från Bjälkkajen i Fiskehamnen, den avgiftsfria gästbryggan vid Kalvholmen samt givetvis Helsingforsbiennalen som kröner marina Helsingfors sommarsäsong. 

— Den kommande sommaren är rentav en festsommar för marina Helsingfors. Tjänsterna har förnyats, uppdaterats och förbättrats, och så här under coronatiden tror jag att de fantastiska marina tjänsterna Helsingfors erbjuder spelar en ännu viktigare roll i människornas välmående. I själva verket är efterfrågan för sådana här tjänster nu högre än någonsin. En förväntad nyhet denna sommar är Helsingforsbiennalen som öppnas på Skanslandet i mitten av juni dit man kan åka från Salutorget, men också från Hagnäs, säger Minttu Perttula, projektchef för Helsingfors marina strategi.

Utöver utvecklingen av en allt mer ekologisk och klientorienterad sjötrafik är utvecklingen av den östra skärgårdens rekreationsbruk samt förbättringen av tjänsterna för paddlare (bl.a. markering av platser där man kan ta i land) viktiga teman som i fortsättningen ska beaktas i marina Helsingfors utveckling.  

Också i sjöbusstrafiken samt på öarna och badstränderna ska man ta hänsyn till de aktuella coronaanvisningarna och etiketten för ansvarsfullt friluftsliv (på finska). 

Följ dessa tips för säkert friluftsliv för oss alla:

  1. Nu finns det tid för friluftsaktiviteter. Koppla av och njut av möjligheterna, men följ alltid myndigheternas anvisningar och bestämmelser.
  2. Om du känner dig ens lite sjuk eller återhämtar dig efter en sjukdom ska du stanna hemma.
  3. Undvik sociala kontakter. Det är säkrast att njuta av friluftslivet endast ensam eller med den egna familjen.
  4. Välj vanliga närskogar för rekreation och friluftsliv. Undvik de populäraste naturdestinationerna – du kan bekanta dig med dem också efter pandemin.
  5. Undvik utomhusidrottsplatser, såsom utomhusgym, eldplatser med vindskydd och lekplatser för barn.
  6. Använd handskar om du blir tvungen att beröra ställ, dörrhandtag eller andra ytor.
  7. Snyt i en näsduk också när du tillbringar tid ute i friska luften.Bär med dig egen soppåse.
  8. Håll minst två meters avstånd när du passerar och hälsar andra.

Båttrafiken till friluftsöarna är indelad i reguljära turer och privata trafikidkares sightseeingturer. Ändringar i båttrafiken och tidtabellerna är möjliga. Det lönar sig att kontrollera tidtabellen, eventuella ändringar och andra detaljer på trafikidkarnas egna webbsidor.