Kuva: Freepik/Pikisuperstar

Svara på kultur- och fritidssektorns enkät och vinn biobiljetter eller biljetter till konstmuseet HAM!

Hur söker du fritidsaktiviteter? Svara på enkäten och hjälp oss utveckla Helsingfors stads kultur- och fritidssektorns nätsidor. Vi lottar ut 10 set av Finnkinos biobiljetter för två och 30 st. fribiljetter till konstmuseet HAM bland alla respondenter.

Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. Vi önskar att få dina svar senast 12.11.2018.

Delta

Enkäten är en del av projektet för att utveckla digitala fritidstjänster som startade i höst. Detta innebär t.ex. att nätsidor förnyas och att anmälningar till evenemang och kurser blir lättare.

Kultur- och fritidssektorn omfattar idrotts-, ungdoms-, kultur-, och bibliotekstjänsterna.