En konstgräsplan planeras för Hertonäs strands idrottspark

Man vill ombilda planen med underlag av stenaska vid Hertonäs strands idrottspark till en mångsidig plan för träning och spel. Bakom projektet ligger idrottsklubben Puotinkylän Valtti, som föreslår att klubben hyr ut området från Helsingfors stad och installerar en konstgräsmatta där för fotboll på våren 2022.

Stadsborna kan bekanta sig med och kommentera förslaget på kerrokantasi.hel.fi-plattformen. Helsingfors stads idrottstjänster ordnar ett Teams-samtalstillfälle om ärendet ons 29.9.2021 kl. 17–18. Intresserade kan bekanta dig med förslaget nedan och lämna sina frågor eller kommentarer kring den senast söndagen 26.9.2021 kl. 16 genom kerrokantasi.hel.fi-tjänsten.

Man kan också anmäla dig till Teams-tillfället med den här blanketten.
De som anmält sig får en länk till tillfället per e-post senast tisdagen 28.9.2021.

Hertonäs strands plan med stenaska används mycket lite för ögonblicket. Projektet har som mål att förnya planen till en levande, högklassig tränings- och spelplan, som betjänar invånarna i området, särskilt barn och unga, så mångsidigt som möjligt. I förslaget från Puotinkylän Valtti föreslås att:

• Staden hyr ut Hertonäs strands plan åt Valtti under ungefär 20 år från och med början av år 2022
• Valtti lägger en konstgräsmatta på planen på ungefär 9 600 m2 (80 m x 120 m) så snart som möjligt efter att hyresavtalet trätt i kraft, dock senast 1.5.2022. Valtti förbinder sig till att köpa alla nödvändiga tilläggsmål och -utrustning som behövs för området.
• Som fyllning i konstgräsmattan används gummigranulat. Alla nödvändiga åtgärder tas i bruk för att förhindra att gummigranulatet sprids i naturen (rengöringsområde, insamling och återanvändning)
• Valtti låter bygga alla nödvändiga underhållsbyggnader för att garantera kvaliteten på verksamheten.
• Valtti ordnar jour på planen under vardagar och veckoslut på ett sätt som senare överenskoms med Helsingfors stad.
• För att utveckla planen så att den betjänar områdets invånare på bästa sätt tas lokala intresserade aktörer med i planeringen. Projektet har fått bifall från invånarföreningen Ankkuri (verksamhetsledare Maaren Kemppi), daghemmet Merituuli (daghemsföreståndare Johanna Leiponen), daghemmet Satama (daghemsföreståndare Kaisa Rousu), Köpcentrumet Hertsi (chefen för köpcentret Hanna Feodorov), lågstadieskolan Herttoniemen ala-aste (rektor Anna-Kaisa Lindqvist) och Hertonäs församling (kyrkoherde, prosten Markku Rautianen)

Mer information
Specialplanerare
Kimmo Isotalo
Helsingfors stad, kultur och fritid, idrotts- och motionsplatser
kimmo.isotalo@hel.if

Foto ovan: Maarit Hohteri/Helsingfors stad