Böcker

En del av Helmet-biblioteken börjar ta emot returneringar

En del av Helmet-biblioteken börjar ta emot returneringar. Regionförvaltningsverket har gett biblioteken lov att börja ta emot och behandla returnerat material trots att biblioteken i övrigt är stängda. Materialet kan returneras antingen via en returneringslucka eller på en tillfällig returneringsplats vid bibliotekets dörr eller utanför biblioteket. Tillsvidare kan man inte låna material eller hämta reserveringar.

För att undvika rusning är det skäl att inte skynda med att återlämna lånen. De börjar förfalla först i juni och också då stegvis. Du kan se förfallodagarna för dina egna lån genom att logga in på Mitt bibliotekskonto i Helmet-sök eller i pocketbiblioteket Taskukirjasto.

webbplatsen Helmet.fi finns en lista på de bibliotek som tar emot returneringar.

Bild: Maija Airos