Digivirtuos! Bli nyckelperson i kultur och fritidssektorns utvecklarsamfund för att utveckla sektorns tjänster

Som stöd för vår sektors digitaliseringskliv skall ett utvecklarsamfund, som heter lösningsbyrån bildas. Lösningsbyrån effektiverar förverkligandet av den digitala förändringen genom att erbjuda tilläggsresurser, men framför allt genom att förstärka hela organisationens kunnande, ledarskap och samarbete inom ramen för digitaliseringsprogrammet.

Som stöd för vår sektors digitaliseringskliv skall ett utvecklarsamfund, som heter lösningsbyrån bildas. Lösningsbyrån effektiverar förverkligandet av den digitala förändringen genom att erbjuda tilläggsresurser, men framför allt genom att förstärka hela organisationens kunnande, ledarskap och samarbete inom ramen för digitaliseringsprogrammet.

Till lösningsbyrån rekryteras en kärngrupp av sakkunniga, som har som uppgift att främja digiprogrammets genomförande.Lösningsbyråns kärngrupp består bl.a. av en programchef och experter på digitalisering, vars platser nu är lediganslagna. I byrån arbetar också en flexibel grupp av kodare, användarsnittsplanerare och möjligen också andra sakkunniga, ss. informationsarkitekter. Utöver dessa arbetar också sådana personer i lösningsbyrån, som har att göra med sektorns digitaliseringsprojekt eller projekt som har med användarupplevelsen att göra, i fall deras projekten hör till digiprogrammets årsplan.

Fyra (4) tidsbundna platser för tiden 22.4.2019–31.12.2022 kan sökas:

Programchef (Arbetsnyckel 49-108-19)
Vi söker en programchef som ska ansvara för programmets administration och den operativa styrningen av verksamheten på programmets lösningsbyrå.

Ledande teknisk expert (Arbetsnyckel 49-109-19)
Vi söker en ledande teknisk expert (CTO) som ska ansvara för programvaruutvecklingen samt utvecklingen och verkställandet av digitala lösningar.

Ledande expert på användarupplevelser (Arbetsnyckel 49-110-19)
Vi söker en ledande expert på användarupplevelser (CXO) som ska ansvara för utvecklingen av användarupplevelsen av projekten inom kultur- och fritidssektorns digitaliseringsprogram samt verkställandet av dessa projekt.

Projektchef (Arbetsnyckel 49-111-19)
Vi söker en projektchef som ska ansvara för planeringen och verkställandet av kompetensutvecklingen inom programmet.

Ansök och läs mer på adressen www.helsinkirekry.fi
Ansökningstiden går ut den 15 april 2019 kl. 16.15
Kom med och bygg en stad som är bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen!


DELA