Irina Kreer-Boulay: från verket The Birth of a Personality.

Den tvärkonstnärliga och mångkulturella utställningen Lapsuuteni (Min barndom) öppnas i Annegården

Utställningen Lapsuuteni kan ses i Annegårdens konstcentrum 13.10–19.12.2021. På utställningen kan man bekanta sig med verk som handlar om barndomen för mångkulturella konstnärer, bosatta i Finland.

Lapsuuteni är en tvärkonstnärlig utställningsupplevelse för barn, ungdomar och familjer. Utställningen samlar berättelser som handlar om tvärkonstnärliga konstnärer som bor och arbeter i Finland. I utställningen närmar sig konstnärerna barndomstemat genom identitet, kultur och mångformighet. De för konstnärerna betydelsefulla berättelserna uttrycks på många olika och experimentella sätt i utställningen.

”Det är med glädje jag har följt med hur barndomstemat har inspirerat konstnärerna till en mångformig skapande process. Utställningen bildar en mångkulturell dukning där varje konstnär behandlar sin barndom, kultur och sina rötter i form av modern konst. På utställningen finns verk som har gjorts med många olika tekniker, allt från interaktiva konstverk till installationer, från teckningar till performans, konstaterar Harri Piispanen, Annegårdens kulturproducent.

Lapsuuteni är ett samarbete mellan Annegården och Catalysti rf. Verken som har valts till utställningen kuraterades på hösten 2020 genom en öppen ansökan av Catalysti. Utställningens kuratorer är Paola Livorsi och Tatiana Solovieva från Catalysti rf samt Anna Puhakka från Annegårdens konstcenter.

Söndag 24.10 ordnas Family day som en del av utställningen. Den är en evenemangsdag för hela familjen där programmet bland annat består av verkstäder och en performans. I evenemanget medverkar en flerspråkig verkstad för vaggvisor som sammanlänkas till verket Un(Rest) av Alejandro Olarte och Outi Korhonen, performans av Josef Ka i installationen Sandbox samt den familjeengagerande performansen Next to kin av Olga Spyropoulou och Hanna M. Ouramo. Evenemanget Family Day stöds av centret för konstfrämjande Taike.

Konstnärer i utställningen Lapsuuteni:

Rosamaría Bolom upplevde som barn att pussel var mycket komplicerade föremål. Senare kan hennes sätt att göra konst jämföras med att lägga pussel. Verket Assembling Memories av Bolom handlar om att urskilja former och färger genom intuitiv lek.

Verket The sky Looks the Same On the Other Side av Zahrah Ehsanin, är bundet till en plats och berättar om den konstnär som finns där. Verket som har gjorts på fönster ställer frågan, är gräset ändå grönare på andra sidan staketet?

Sandbox av Josef Ka är en installation och performans som hälsar en välkommen till barndomens minnen. I performansen som ordnas vid öppningen leker konstnären med barn i en sandlåda på en video som filmats för ett hundra år sedan.

Irina Kreer-Boulay är intresserad av kulturell mångfald, kulturella stereotyper och klischéer. Hennes verk The Birth of a Personality representerar den traditionella ryska dockan matrjosjka, en allegori för många olika kulturidentiteter som kan leva inom varandra i en person.

Installationen (UN)REST av Alejandro Olarte och Outi Korhonen består av cirka 40 olika vaggvisor. Den förmedlar vila och rastlöshet samtidigt. Det går att lyssna på visorna en i taget eller som ett kaos av melodier som spelas upp samtidigt.

Arlene Tucker försöker genom sitt arbete förstå sig själv och sin familj. Hair Tree och Intertwined funderar på identiteten, metoder för att avslöja och hitta den på nytt. Hair Tree av Tucker är ett sätt att kartlägga familjen genom lockar som slingrar sig in i varandra.

Lapsuuteni (Min barndom)
13.10−19.12.2021

Annegårdens konstcentrum
Annegatan 30, Helsingfors
www.annantalo.fi

Bild: Irina Kreer-Boulay: från verket The Birth of a Personality.