Luistelijoita hämärtyvänä talvisena iltapäivänä Brahenkentällä.

Under coronaåret 2020 ökade utlåningsmängden av digitidningar med 154 % och folk flockade till idrottsplatser utomhus

Helsingforsborna fyllde i fjol idrottsplatser utomhus, badstränder och konstisbanor. Under coronaåret bröt man också många rekord i antalet besökare i olika webbtjänster. Stadsborna blev särskilt inspirerade av digitidningar. Muséer och kulturcentrum utökade sina digitala tjänster. Ungdomsarbetet tog sig ut på gatorna och sociala medier.

8 miljoner besök på idrottsplatser

På grund av coronabegränsningarna minskade antalet besökare på idrottsplatser med cirka 20 %, men trots det besöktes de ifjol drygt åtta miljoner gånger. Särskilt betydelsen av idrottsplatser utomhus blev viktigare för stadsborna.

Till exempel badstränderna hade 200 000 fler besökare än året innan. Tre nya konstisbanor upprättades, och för första gången var de avgiftsfria. Till exempel Braheplanens konstisbana besöktes av nästan 20 000 besökare enligt uppskattningar, som är dubbelt så många jämfört med en genomsnittlig månad.

På TV var Jumppahetki en favorit

I och med att inomhusidrottsplatser stängdes blev idrottstjänsterna delvis virtuella och visades bland annat på Helsingfors-kanalen. Motionstjänsterna skapade tillsammans med Yle programmet Jumppahetki som under våren som bäst hade 300 000 tv-tittare per vecka och 800 000 visningar på Yle Arenan.

Särskilt nöjda var helsingforsborna enligt en enkät som genomfördes på hösten med stadens motionsplatser utomhus och parker, samt motionsbanor och friluftsleder.

Antalet nätbesök på biblioteket ökade med 3 miljoner

Under coronatiden lärde sig folk att läsa sina tidningar på nätet och sina böcker på skärmen. Helmet-bibliotekens webbtjänst besöktes i fjol 15,9 miljoner gånger, det vill säga tre miljoner gånger fler än året innan.

Användning av digitidningar på distans växte med 154 procent från år 2019 till år 2020, e-talböckerna med 41 procent och e-böckerna med 20 procent.

Antalet biblioteksbesök minskade med 42 procent, eftersom biblioteken på grund av coronan var stängda i nästan två hela månader på våren, och tjänsterna under långa tider begränsades till bara snabbesök. Ifjol besöktes Helsingfors bibliotek 5,2 miljoner gånger, jämfört med 9 miljoner gånger året innan.

Antalet besökare i Helsingfors centrumbibliotek Ode minskade på grund av coronabegränsningarna med sextio procent. Där antecknades ifjol 1,2 miljoner besök. Toppåret 2019 var Odes första hela verksamhetsår, och då besöktes byggnaden också av en ansenlig mängd turister. Antalet besök var då 3,1 miljoner.

Hertonäs biblioteks nya läge en succé

Hertonäs bibliotek som i mars flyttade in i nya lokaler i närservicecentret Hertsi i anknytning till ungdomslokalen ökade trots alla begränsningar antalet besökare med hela 51 procent.

Hertonäs biblioteks och ungdomslokalens gemensamma öppning i mars måste inhiberas, och öppningen av den efterlängtade lokalen försenades på grund av coronarestriktionerna med över två månader. I biblioteket som ligger i invid Hertonäs metrostation hade trots det 112 000 besök ifjol.

Ungdomsarbetet övergick till nätet och gatorna

När man tvingades stänga ungdomsgårdarna på våren, flyttades ungdomsarbetet flexibelt till digital form. Ungas deltagande främjades genom att arrangera spelkvällar och battles på nätet, och de uppmuntrades att tala med handledarna bland annat genom Discord och WhatsApp.

Helsingfors ungdomsarbetare tog sig dit de unga var under undantagstiden, det vill säga gatorna och köpcentren. Till exempel vid skolavslutningen deltog en grupp på cirka 80 ungdomsarbetsexperter och några erfarna frivilliga i de ungas evenemang efter en virtuell vårfest.

Ungdomsarbetets verksamhet lyckades ifjol samla en halv miljon deltagargånger. Målet var 880 000.

Kulturcentrens virtuella utbud gladde stadsborna

Helsingfors stads sex kulturcentrum och Savoyteatern tvingades stänga sina dörrar i flera månaders tid helt och hållet, och under en del av året begränsades biljettförsäljningen till 30–50 % av tillgängliga platser. Trots detta arrangerade man på dem med beaktade av säkerhetsanvisningarna för corona över 3 000 evenemang, med över 400 000 deltagare. Besökarantalet var mindre än hälften jämfört med nästan 900 000 besökare år 2019.

Under undantagsåret utökade kulturcentren sitt virtuella utbud. Helsingforsborna hade möjlighet att delta på distans bland annat i vildörtskockande, cirkuskurser eller stadsdanser. Kulturcentrens mångsidiga uppträdanden samlade nästan 150 000 visningar, utöver vilket den virtuella julkonserten i Savoyteatern följdes av över 500 000 tittare genom olika kanaler.

Undantagstiden uppmuntrade till kreativitet. När man inte kunde fira på traditionella sätt, arrangerade Helsingfors stad till exempel alla tiders distansvalborg för hemsofforna, och under julhelgen överraskande konstgåvor åt de som isolerar sig och arbetar. Helsingfors-hjälpen hjälpte personer över 70-års ålder på betydande sätt.

Muséerna utvecklade webbinnehållet

Det sammanlagda besökarantalet vid museer som hör till Helsingfors stadsmuseums museifamilj var ungefär en tredjedel av rekordantalet, på grund av att museerna var stängda och många evenemang inställda. Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund och Spåramuseet hade år 2020 sammanlagt 150 000 besökare. Före coronaåret gjorde Helsingfors stadsmuseum besökarrekord fyra år i rad.

Under 2020 satsade stadsmuseet mycket på webbinnehåll. Det sammanställdes material på museernas webbplatser och i deras kanaler i sociala medier, som man kan ta del av när som helst.

I Finna-söktjänsten laddades över 1 400 konstverk upp, som man hittills enbart kunnat bekanta sig med inom museets väggar. Helsingfors stadsmuseum har för sin del publicerat 65 000 fotografier sedan 1840-talet på tjänsten Helsinkikuvia.fi. Bägge tjänsternas popularitet ökar kraftigt. Till exempel Finna-konstsamlingen fick under det föregående året 5 550 visningar, men ifjol ökade det till närmare 66 000 gånger.

Hela 14 utställningar på HAM

Publikarbetet i HAM Helsingfors konstmuseum utmärktes av en snabb övergång till digitala tjänster. Instagram och Helsingfors-kanalens publika guidningar, perspektivintervjuer samt workshopvideor togs i bruk som nya serviceformer under år 2020.

HAM offentliggjorde tio nya imponerande verk i till exempel Mellersta Böle, Hertonäs och i Fiskehamnen.

Utställningarna och sidoevenemangen drog totalt 84 000 besökare till Tennispalatset under året. Under det föregående året var antalet besökare 190 000. Alla 14 planerade utställningar genomfördes trots coronautmaningarna. Enbart evenemanget för modern konst Helsingforsbiennalen på Skanslandet flyttades till sommaren 2021.

Bild: Helsinfors stad

Länkar till längre meddelanden:

Utlåning av digitalt material ökade kraftigt i Helmet-biblioteken

Helsingfors stadsmuseum besöktes år 2020 av totalt 148 303 personer – och man kunde ta del av museets innehåll också hemma i soffan

År 2020 i HAM: 84 000 besökare, 14 utställningar och 10 nya offentliga konstverk