Busholmens bibliotek renoveras speciellt med tanke på barn

Busholmens bibliotek stängs måndagen den 29 november för resten av året. Vid renoveringen förnyas bibliotekets allmänna utseende. Barnens behov beaktas särskilt vid planeringen av lokalernas och möblernas ytor och former, eftersom ett stort antal barnfamiljer bor på Busholmen och dess närområden.

– Genom att fokusera på bibliotekstjänster för barn och familjer på Busholmen kan vi sköta ett delområde ordentligt, i stället för att försöka få med alla mest typiska bibliotekstjänster i ett för litet utrymme. Vi välkomnar också varmt vuxna kunder till biblioteket. Vi involverar alltid invånare i planeringen när vi vill höra idéer om till exempel tidningsval eller evenemang, säger Lasse Pekkarinen, servicechef på Helsingfors stadsbibliotek.

Även om Busholmens bibliotek alltid har betonat material för barn kommer biblioteket också fortsättningsvis att ha kundterminaler, tidskriftshyllor och ett urval för vuxna. Dessutom kan allt material från Helmet-bibliotekens samlingar reserveras till biblioteket.

Biblioteksutrymmets nya design, som leker med former och färger och tar hänsyn till barns proportioner och perspektiv, har planerats av designbyrån Rune & Berg Design.

Man måste själv ändra på avhämtningsplatsen för sina reservationer på webbplatsen Helmet.fi. Om avhämtningsbiblioteket inte ändras skickas reservationerna till Tölö bibliotek under renoveringen. Lån kan som vanligt återlämnas till vilket bibliotek som helst.

Busholmens bibliotek, som finns i Uppropskontorets forna lokaler, öppnas i renoverat skick måndagen den 3 januari på adressen Stillahavsgatan 1.

Foto: Ville Olaskari — Helsingin kaupunki