bokens pärmbild, Ivan Timiriasew fotograferar

Boknyhet med Ivan Timiriasews bilder från Helsingfors i början av 1900-talet

Ivan Timiriasew (1860–1927), en rysk kavalleriofficer och adjutant för generalguvernören, skildrade i sin tid Helsingfors med hundratals fotografier, som är fascinerande dokumentära glimtar av huvudstadens liv för hundra år sedan. Den 7 oktober 2021 publicerar Helsingfors stadsmuseum och förlaget Kustannusosakeyhtiö Parvs boken Ivan Timiriasew – Helsinkiläinen valokuvaaja (Ivan Timiriasew – En fotograf från Helsingfors), skriven av Iisa Aaltonen och Elina Maaniitty.

Ivan Timiriasew var en passionerad amatörfotograf, en framstående dokumentalist av livet i Helsingfors och en välkänd och omtyckt stadsbo. Utöver sitt arbete som officer fotograferade han staden och olika stadsbor i stor utsträckning och fick också flera pris och hedersutmärkelser för sina fotografier. Särskilt unika är bilderna av den ryska militären i Helsingfors under första världskriget – liksom de noggrant utvalda stunderna i stadens vardag och fest med barn som leker, torghandlare och första maj-marscher.

Efter att ha gått i pension 1917, precis före den ryska revolutionen i oktober, stannade Timiriasew kvar, bosatte sig i Helsingfors och arbetade som pressfotograf. De mångsidiga teman i hans fotografier och hans humana tillvägagångssätt öppnar perspektiv man kan identifiera sig med i huvudstaden i början av 1900-talet och dess invånares livs. Helsingfors stadsmuseum köpte den första omgången fotografier av Ivan Timiriasew för hundra år sedan, 1921. Totalt finns det mer än 600 fotografier av Timiriasew med Helsingfors-tema i museets samlingar, vilka har bildat en älskad helhet och använts i många olika sammanhang.

Boken Ivan Timiriasew – Helsinkiläinen valokuvaaja ges ut i samarbete med Helsingfors stadsmuseum och förlaget Kustannusosakeyhtiö Parvs, och är skriven av Iisa Aaltonen och Elina Maaniitty. Iisa Aaltonen är en historiker med fokus på Helsingfors historia och en samhällsvetare specialiserad på kulturpolitik, som för närvarande arbetar på Helsingfors stadsmuseum som kulturproducent. Elina Maaniitty är en historiker som just nu håller på att färdigställa sin avhandling på Helsingfors universitet om epidemier och medicin i 1700-talets Sverige. Hennes forskningsintressen inkluderar historisk demografi, historisk epidemiologi, vetenskapshistoria och maritim historia.

”Efter att ha bekantat mig med Timiriasews bilder i ett arbetsprojekt började jag undra varför han är så mycket mindre känd än till exempel Signe Brander. Och varför lyfts ”främlingskap” fram för hans del nästan utan undantag? Var han verkligen en främling i 1900-talets Helsingfors?”, berättar Elina Maaniitty om hur bokprojektet uppstod.

”Av särskilt intresse om Timiriasew som person är hans många roller som delvis överlappar varandra under sekelskiftet i Helsingfors. Trots sin motsägelsefulla ställning var han en tillgänglig och omtyckt person som kom nära de personer han fotograferade”, beskriver Iisa Aaltonen.

Boken finns tillgänglig på Helsingfors stadsmuseums museibutik och bokhandlar från den 7 oktober 2021.

Boken lanseras på Helsingfors stadsmuseum torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 17–18. Under evenemanget intervjuar Laura Kolbe, professor i europeisk historia på Helsingfors universitet, bokens författare Iisa Aalto och Elina Maaniitty, om bakgrunden till boken. Det är fritt inträde till evenemanget.

Bokens pärmbild: Ivan Timiriasew fotograferar i Kajsaniemiparken, i bakgrunden syns norra stranden vid Djurgårdsviken. Bild: Museiverket