Biblioteket och ungdomstjänsterna snart på samma våglängd i Hertsi

Bibliotek och ungdomsgård till samma lokaler i närservicecentret Hertsi

Ett bibliotek och en ungdomsgård fungerar för första gången i samma lokaler i Helsingfors. Hertonäs bibliotek och ungdomsgårdarna vid Rävvägen och Hertonäs strand flyttar in i närservicecentret Hertsi i mars 2020. Öppningen av de nya lokalerna firas 19.3.2020.

Hertsi byggs i den omedelbara närheten av Hertonäs metrostation. Tack vare det centrala läget kan biblioteket och ungdomsgården nås lätt och betjäna även sådana stadsbor som tidigare inte har besökt bibliotek eller ungdomsgårdar. Hertonäs nya bibliotek kommer att ha långa öppettider och goda möjligheter för kundernas egenhändiga bruk. Lokaler kan också enkelt reserveras via Varaamo.

I Hertsi får biblioteket och ungdomsgården nya fina lokaler där olika funktioner och kunskaper kombineras på ett högklassigt sätt. Inredningsplanen för lokalerna har tagits fram av Rune & Berg Design, som lagt fokus på färg, glädje och intressanta detaljer, och exempelvis i sagokastrullen stiger sagoläsningen till en helt ny nivå. I lokalerna finns också en studio, en underhållningslokal, en vistelselokal, en sal, ett grupprum, en läslokal och en möteslokal. Antalet kvadratmeter är mindre än tidigare, men i inredningsplaneringen har särskild uppmärksamhet fästs vid funktionaliteten och trivseln.

- Vi väntar ivrigt på att få flytta in i Hertsi! Hoppas att det här blir en glad urban kastrull för kultur och skapande, vars puttrande hörs runt hela huvudstadsregionen, beskriver chefen för de regionala bibliotekstjänsterna Saara Ihamäki.

- Jag gläder mig över att vi tillsammans med de unga lyckades planera det som är viktigt för dem i Hertsis lokal och verksamhet. Betoningarna i öppettiderna flyttar verksamheten till veckosluten och de unga kommer att enligt sin önskan få en kafélokal i området. De unga kommer också att få nya arbetsmöjligheter och de får själv skapa konst som ställs ut i kaféet, berättar verksamhetsledare Sari Granö på Hertonäs ungdomsarbetsenhet.

Byggandet av Hertsi är redan i full fart. Sista öppetdagen i de nuvarande lokalerna för Hertonäs bibliotek är lördagen 15.2.2020. Rävvägens och Hertonäs strands ungdomsgårdar stänger för flytten efter fredagen 14.2.2020.