Betalning av specialsimkort och motionskurser

Idrottsservicens kassatjänster ändrades i början av 2019 i och med att huvudkassan lades ned. I fortsättningen betjänar kassatjänsterna med förändrad praxis.

Betalning av specialsimkort

Specialsimkort säljs nu i Georgsgatans simhall. Du kan också köpa ditt kort från bevakningsrummet i Tölö sporthall. Även Östra centrums, Jakobacka och Britas simhallar säljer specialsimkort såsom tidigare. Angående ansökan om specialsimkort ber vi dig skicka in din ansökan företrädesvis elektroniskt till erityisuimakortti@hel.fi.

Betalning av motionskurser

Kurser som bokas på asiointi.hel.fi betalas i samband med bokningen. För kurser som bokats per telefon får du en faktura hem till dig. Du kan också betala kursavgiften i Östra centrums, Jakobacka, Britas eller Georgsgatans simhall eller i Sportkvarnen, idag också i bevakningsrummet i Tölö sporthall. Vid kassan i de nämnda motionsanläggningarna kan du betala fakturan som du fått också med ePassi eller med följande motionspengar: Motions- och kultursedel (Smartum), Virikesedel (Kreditbolaget), Tyky-sedel (RTJ) eller Eazybreak-motionsförmånen. (Eazybreak).

Mer information om idrottsservicens avgifter finns på link