På vinterförvaringsområdena som förvaltas av staden kan man utan någon extra avgift förvara sin båt ända till 15 september 2020.

Båtar får hållas kvar på vinterförvaringsplatserna

Helsingfors stad har på grund av coronavirussituationen beslutat förlänga sjösättningstiden till den 15 september för vinterförvaringsområden för båtar som staden förvaltar eller hyr ut till båtklubbar och sällskap. Ärtholmens vinterförvaringsställe utgör ett undantag eftersom båtar inte kan förvaras där på grund av byggnadsarbeten. De som förvarar båtar på Ärtholmen kan flytta sina båtar till någon annan av Helsingfors vinterförvaringsplatser.

Ifall en båtägare vill fortsätta hålla båten i vinterförvaring behöver man inte kontakta staden i detta ärende. Vill man ha ytterligare information kan man ställa frågor på adressen venepaikkavaraukset@hel.fi.

På vinterförvaringsområdena som förvaltas av staden kan man utan någon extra avgift förvara sin båt ända till 15 september 2020. Detta förutsätter dock att avgiften för vinterförvaring 2019–2020 är betald. Inte heller av båtklubbarna och sällskapen, som hyr vinterförvaringsområden av staden, uppbär staden någon extra avgift för den förlängda sjösättningstiden.

Vinterförvaringen på stadens vinterförvaringsplaster skulle enligt den normala tidtabellen ha upphört 10 juni 2020.

Läs mer: Båtliv

Foto: Konsta Linkola