Bebisar i Helsingfors erbjuds egna teaterstunder och en egen symfoni 

I höst får bebisar i Helsingfors egna teaterstunder och en egen symfoni. Teaterstunderna och symfonin är Kulturens fadderbarns avgiftsfria kulturtjänst för barnfamiljer i Helsingfors.  Sex teatrar i Helsingfors fungerar som faddrar till barn födda år 2021 och i höst bjuder dessa in sina fadderbarn till teaterstunder. Teaterstunderna börjar i slutet av september och evenemang erbjuds till mitten av december. Teaterstunder ordnas runtom i Helsingfors såväl på teatrar och kulturcentrum som i lekparker. Som kulturfaddrar till barn födda i Helsingfors år 2021 fungerar Helsingfors Stadsteater, Finlands nationalteater, Dockteatern Sampo, teatern ILMI Ö., Q-teatern och Svenska Teatern. 

Som fadder till barn födda i Helsingfors år 2020 fungerar Helsingfors stadsorkester, som i höst bjuder in fadderbarnen till ett digitalt Baby Symphony-musikäventyr. Med verket firar Helsingfors stadsorkester sin 20 åriga fadderbarnsverksamhet, som nu har utökats till ett gemensamt samarbete med 31 ledande kulturaktörer och Helsingfors stad.

Bebisar födda år 2020 och 2021 som bor i Helsingfors kan anmälas till Kulturens fadderbarn och kulturevenemang på adressen https://kummilapset.hel.fi/sv/home

Kulturens fadderbarn är en avgiftsfri kulturtjänst för spädbarnsfamiljer i Helsingfors. Alla Helsingforsbarn födda 2020 eller senare får en kulturaktör som fadder. Genom aktören kommer barnet med familj i personlig kontakt med konsten. Kulturfaddern bjuder årligen in barnet till minst två evenemang. Evenemangen är avgiftsfria och har planerats så att de stöder barnets respektive utvecklingsskede och familjens välbefinnande. Kulturfaddern bestäms enligt barnets födelseår.

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor och stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse.