Helsingin kaupungin liikkumisohjelma, kuva: Helsingin kaupunki

Borgmästare Jan Vapaavuori: Att röra på sig är viktigare än motionera

Helsingfors stad drar igång ett rörelseprogram vars mål är att få helsingforsarna att röra på sig mera och sitta mindre. Programmet har ett positivt budskap om att all fysisk aktivitet gynnar hälsan.

”Nu är det inte fråga om att öka motionen, utan att röra på sig mer. Forskning har visat att vi tillbringar största delen av vår vakna tid i sittande eller liggande ställning. Det här medför stora risker för hälsan. Vi vill få helsingforsarna att inse att stillasittande i vardagen är ett mycket större problem än om man orkar gå till gymmet eller inte”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

”Numera är det inte alls självklart att alla barn har grundläggande kunskaper i motion och har motionsvanor. Det här är något som vi tar på största allvar. Vi vill se till att alla stadsbor mår bra”, berättar borgmästare Vapaavuori angående programmet.
De direkta och indirekta nationalekonomiska kostnaderna som anknyter till stillasittande, såsom sjukvårdskostnader och kostnader för minskad produktivitet, arbetsoförmåga och för tidiga dödsfall, beräknas i Finland uppgå till minst tre miljarder euro per år. Stillasittande är den fjärde vanligaste bakgrundsfaktorn bakom dödsfall orsakade av kroniska sjukdomar. Endast högt blodtryck, rökning och högt blodsocker placerar sig högre upp på listan.

”Själv tänker jag fortsätta ta mig till jobbet och andra korta sträckor till fots och tänka på hur mycket jag sitter. Jag försöker komma ihåg att alltid ställa mig upp när jag svarar i telefon”, svarar borgmästare Vapaavuori på frågan om hur han själv gör för att röra sig mer.

Alla har rörelsefrihet

Främjande av fysisk aktivitet är ett av stadsfullmäktiges spetsprojekt som skrivits in i stadens strategi för fullmäktigeperioden 2017–2021. I praktiken innebär programmet samarbete med organisationer, sammanslutningar, idrottsföreningar, företag och invånare. Stadsmiljön utvecklas för att uppmuntra till fysiska aktiviteter och vardagsmotion och metoder för att öka motionsverksamheter utvecklas inom alla stadens tjänster.

”Den marknadsföringskampanj som nu inleds är en synlig del av programmet. Genom den satsar vi på att uppmärksamma människor på problemet och förändra deras attityder. Vi utgår från att även all fysisk aktivitet hjälper och att alla kan röra på sig. Det kan handla om att ta trapporna i stället för hissen, cykla till jobbet eller sträcka på nacken när man bläddrar i telefonen. Rörelse har omedelbara positiva effekter på hälsan”, säger Minna Paajanen, projektchef för Helsingfors stads rörelseprogram.

Programmet fokuserar särskilt på barn, unga, äldre och de som rör sig minst. ”Stillasittandet berör de flesta av oss. Forskning har visat att inte ens de barn som regelbundet deltar i ledd motion alltid rör på sig tillräckligt med tanke på hälsan. Därför behövs också förändringar i vardagen”, säger Paajanen.

Mer information

Projektchef för rörelseprogrammet
Minna Paajanen, tfn 09 310 21162, 040 726 2623, minna.paajanen@hel.fi

Rörelseprogrammet – Ge rum för motion!

Rörelseprogrammet är ett strategiskt spetsprojekt inom Helsingfors stad, vars mål är att få stadsborna att röra sig mer och sitta mindre. Projektet handlar om bredare förståelse för samt främjande och samordning av rörelse. Tanken med programmet är inte att komma med pekpinnar, utan att på ett positivt sätt föra fram de möjligheter till rörelse som staden erbjuder. Målet är att påverka människors attityder, sänka tröskeln för att röra på sig och öka rörelseglädjen. Målet är att rörelse ska vara ett enkelt, smidigt och lockande val för helsingforsarna.

DELA