Östra Centrums simhall

Asylsökande och sökande av tillfälligt skydd får rabatt på Helsingfors stads museer och idrottsanläggningar inomhus

Personer som har ansökt om asyl eller tillfälligt skydd och som redan har fått beslut i ärendet får tillgång till Helsingfors konstmuseum och Villa Hagasund med rabatt samt till simhallar, gym och andra idrottsanläggningar inomhus som förvaltas av Helsingfors stad. Detta slog kultur- och fritidsnämnden fast vid sitt sammanträde den 10 maj.

Kultur- och fritidssektorn såg över priserna för sektorns tjänster och de persongrupper som har tillgång till tjänster till lägre priser. Syftet med den nya prissättningen är att underlätta tillgången till kultur- och fritidstjänster för personer som flyr kriget i Ukraina och för dem som har ansökt om asyl eller tillfälligt skydd eller som redan har fått beslut i ärendet.

– Vi vet alla att motion och kultur främjar fysisk och psykisk hälsa. Att motionera och ta del av kultur erbjuder människor som letar efter sin plats i samhället meningsfulla saker att göra. Vi är övertygade om att denna möjlighet också kommer att hjälpa asylsökande att känna sig välkomna i Helsingfors, säger Laura Aalto, kultur och fritidssektorns sektorchef.

Rätten till rabatten på inträdesavgiften kan verifieras med uppehållstillståndskortet eller ett intyg över att asyl eller tillfälligt skydd har sökts.

Inträdesavgifter för asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och personer som fått beslut i ärendet 


– Helsingfors stads simhallar och friluftsbad: 3 euro (normalpris 5,50 euro) 

– gym rabattgrupper: 2 euro (normalpris 3,50 euro) 

– HAM Helsingfors konstmuseum: 10 euro (normalpris 12 euro), gratis för alla under 18 år

– Villa Hagasund rabattgrupper: 10 euro (normalpris 12 euro), gratis för alla under 18 år