Användning av munskydd krävs i städernas lokaler för inomhusmotion, gruppstorlekarna minskas inom ledd inomhusmotion   

Från och med måndagen den 2 november 2020 kommer huvudstadsregionens städer att kräva att alla över 15 år använder munskydd i lokaler för inomhusmotion. Gruppstorlekarna minskas inom inomhusmotionen för seniorer och personer i arbetsför ålder, men idrottshobbyverksamheten för barn och unga fortsätter som normalt.

”Kultur, idrott och hobbyer är viktiga för välbefinnandet, i synnerhet i dessa svåra tider. I huvudstadsregionen görs inga grenspecifika listor, utan vi förutsätter att ändringar som förbättrar hälsosäkerheten genomförs i all verksamhet. Många har redan gjort detta. Vi alla behövs för att tjänsterna ska kunna hållas öppna på ett tryggt sätt och verksamheten ska rulla på”, konstaterar Tommi Laitio, chef för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Användning av munskydd krävs i städernas lokaler för inomhusmotion  

I alla huvudstadsregionens kultur- och fritidsutrymmen rekommenderas användning av munskydd.

Från och med måndagen den 2 november 2020 kommer huvudstadsregionens städer att kräva att alla över 15 år använder munskydd i lokaler för inomhusmotion. Förutom under motions- och idrottsprestationen ska munskyddet användas under hela vistelsen. Användning av munskydd krävs inte av personer som inte kan använda munskydd på grund av sitt hälsotillstånd. Kunderna ska själva skaffa sig munskydd, och man ska ha munskyddet på sig när man anländer i lokalen för inomhusidrott. Munskyddet ska användas i entréhallar, i ankomst- och samlingsutrymmen, i omklädningsrummen, på läktare och i andra motsvarande utrymmen. Skyldigheten att använda munskydd i lokaler för inomhusmotion gäller också personalen och utomstående verksamhetsutövare som arbetar i lokalerna. Det rekommenderas också starkt att privata aktörer använder munskydd.

Att kräva att kunderna använder munskydd är ett sätt att trygga möjligheterna att syssla med idrott och motion under coronavirusets upptrappningsfas. Man får inte besöka idrottsplatser när man lider av symtom.

”Hela idrottssektorn måste samarbeta för att vi ska kunna motarbeta virusets spridning och trygga motions- och idrottsverksamheten. Därför rekommenderar Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer starkt att användning av munskydd också ska krävas i idrottslokaler i huvudstadsregionen som ägs av privata och allmännyttiga samfund. Att använda munskydd är ett viktigt sätt att förebygga virusets spridning”, betonar Helsingfors stads idrottsdirektör Tarja Loikkanen.  

Omklädnings- och duschutrymmena i städernas lokaler för inomhusidrott hålls öppna, men städerna hoppas att man ska undvika att använda dem eller vistas där så kort tid som möjligt. 

Av dem som använder skolornas idrottsutrymmen förutsätts samma verksamhetssätt. Städerna vädjar starkt till lokaler som drivs av privata företag och allmännyttiga aktörer att de ska följa samma verksamhetssätt som städerna i sin verksamhet. Det rekommenderas att en skyldighet att använda munskydd införs i privata lokaler för inomhusmotion enligt principerna ovan.

Gruppstorlekarna minskas inom ledd inomhusmotion 

Gruppstorlekarna minskas inom inomhusmotionen för seniorer och personer i arbetsför ålder – till exempel gympa, ledd gymträning och vattengymnastik – genom att dela in kunderna i grupper som besöker lokalerna jämna och ojämna veckor enligt deltagarlistorna. Minskningen gäller inte grupper där man redan kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. På gruppassen använder man inte heller gemensamma redskap, passen förkortas lite i början och slutet för att göra övergångarna mer utspridda, och passens innehåll kommer att ändras vid behov så att deltagarna blir mindre andfådda än tidigare.

Kunderna som deltar i motionspass inomhus kommer att få tilläggsinformation om ändringarna i kurserna via e-post. Kunder vars e-postadress inte finns i idrottstjänsternas system kommer att på gruppspecifik information av gruppledarna under passet under de kommande veckorna. För grupperna vars deltagarantal minskas kommer antalet gånger att minska med cirka tre gånger under höstsäsongen. Inga säsongavgifter betalas tillbaka för ändringarna i inomhusmotionspassen. Kunderna erbjuds möjligheten att ersätta avbokade motionspass inomhus med extra pass utomhus som ordnas runt om i Helsingfors under resten av säsongen. Närmare anvisningar om de ersättande passen utomhus kommer att ingå i e-postmeddelandena som skickas till kunderna.

Den tillämpade motionens, områdesmotionens och Nyt-motionens ledda gruppmotionspass kommer i regel att ordnas normalt, men en del grupper kommer att delas i två och en del motionsformer kommer att flyttas utomhus.

Bild: Helsingfors stad