Användarenkät avseende tjänsten Ulkoliikunta.fi, foto: Helsingfors stad, Stads Museum

Användarenkät avseende tjänsten Ulkoliikunta.fi

Helsingfors, Esbo och Vanda städers gemensamma tjänst Ulkoliikunta.fi har använts i tre år. Tjänsten har utvecklats och kommer att utvecklas vidare utifrån användarnas erfarenheter och önskemål. I tjänsten finns för närvarande säsongsinformation om skidspårens, skridskobanornas och badsträndernas användbarhet, till exempel i vilket skick skidspåren och skridskobanorna är och huruvida det finns blågrönalger vid badstränderna. Avsikten är att i tjänsten ge sådan information om motionsplatser som går att uppdatera och som kunderna behöver för att veta om tjänsten finns tillgänglig och i vilket skick motionsplatsen är.

Klicka här för att komma till Ulkoliikunta.fi https://ulkoliikunta.fi/

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten. Vi lottar ut biobiljetter bland alla som svarat! Tack för din medverkan!

OBS! Kundenkäten är slut.

Länk till kundenkäten:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5314084&sid=ZE1kmuMYQa

DELA