Båtar. Foto av Rene Röytiö.

Ansökan om vinterförvaringsplats för båt och byte av båtplats läggs ut på webben

Ansökningar till Helsingfors stad om vinterförvaringsplats för båt och byte av båtplats kan från och med 10 juni 2019 göras med en elektronisk blankett på venepaikat.hel.fi. Övergången till elektronisk ansökan inverkar inte på behandlingen av ansökningar som redan har lämnats in och de behöver inte heller förnyas.

Det är fråga om en utvidgning av båtplatsansökan som öppnades i januari 2019, så systemet är redan bekant för många innehavare av båtplatser i staden. I frågor om ifyllandet av ansökningsblanketten och andra ärenden som gäller stadens tjänster för båtägare kan man vända sig till båtplatsuthyrningens kundtjänst, som har öppet vardagar kl. 9–16 i Tölö sporthall (Paavo Nurmis gränd 1 E). Telefonrådgivningen på 09 310 87900 har öppet må–fr kl. 9–14.

Den elektroniska ansökan om båtplats ingår i Helsingfors stads kultur- och fritidssektors projekt Båt i Helsingfors (2018–2020), där man digitaliserar tjänster för båtplatser. Digitaliseringen av tjänsterna sker stegvis. Den elektroniska ansökan om båtplatser som genomfördes mellan januari och juni 2019 var det första skedet. I nästa skede blir faktureringen elektronisk. Det nuvarande kunddatasystemet ersätts med ett nytt digitalt system, vars funktioner utvecklas i samarbete med personalen och kunderna. Dessutom automatiseras utdelningen av båt- och vinterförvaringsplatserna till kunderna, vilket betyder att processen blir märkbart snabbare.

”Helsingfors har som mål att vara världens bäst fungerande stad, där tjänsterna är intressanta, tillgängliga och lätta att hitta. Kärnan i denna vision är att utveckla tjänsterna i samarbete med användarna, i detta fall Helsingfors båtägare”, berättar Suvi Ervamaa, projektchef för projektet Båt i Helsingfors. ”Tillsammans gör vi det urbana båtlivet enklare, roligare och bekvämare.”

Ansök om båtplats eller vinterförvaringsplats för båten på venepaikat.hel.fi

Mer information om tjänster för stadens båtägare finns på hel.fi/båtliv