Länsisatama, foto: Yiping Feng and Ling Ouyang

Ansökan om båtplats i Helsingfors blir elektronisk

Ansökningsprocessen för Helsingfors stads båtplatser för direktuthyrning digitaliseras stegvis. Från den 17 januari 2019 ska man i första hand ansöka om nya båtplatser via det elektroniska formuläret på venepaikat.hel.fi/sv.
 
Den elektroniska ansökan gäller i det här skedet enbart nya ansökningar. Under slutet av våren utvidgas tjänsten till att även omfatta byte av båtplats och ansökan om plats för vinteruppläggning. Att de elektroniska ansökningssystemen tas i bruk inverkar inte på behandlingen av ansökningar som redan lämnats in, och sådana ansökningar behöver inte förnyas.
 
Den nya elektroniska ansökningsprocessen har utvecklats tillsammans med båtägarna i Helsingfors.

”Det är viktigt för oss att planera tjänster som faktiskt svarar på användarnas behov. Den elektroniska ansökan om båtplats ingår i digitaliseringsprogrammet för kultur och fritid, vars syfte är att göra det möjligt för Helsingforsborna att allt smidigare och enklare sköta sina ärenden. Också i fortsättningen beaktar vi ändå även de kunder som upplever att det är utmanande att använda digitala tjänster, genom att erbjuda dem kundtjänst ansikte mot ansikte och per telefon. Å andra sidan försöker vi göra de digitala tjänsterna så tydliga och användarvänliga att alla som vill kan utnyttja dem”, säger Suvi Ervamaa, projektchef för Båt i Helsingfors.
 
Det är gratis att använda den elektroniska ansökningstjänsten. Tills vidare kan man ändå också göra ansökan med en pappersblankett som ska lämnas in till båtplatsuthyrningens kundtjänst personligen. En behandlingsavgift på 8 euro tas då ut. Blanketten kan skrivas ut på båtplatsuthyrningens webbplats eller fås i kundtjänsten.

Båtplatsuthyrningens kundtjänst har öppet vardagar kl. 9–16 i Tölö sporthall (Paavo Nurmis gränd 1 E). Telefonrådgivningen 09 310 87900 har öppet må–fr kl. 9–14.
 
Mer information om tjänster för stadens båtägare finns på hel.fi/båtliv