Havis Amanda skulpturen

Havis Amanda skyddas på lördagen under eventuellt firande i anslutning till fotbolls-EM – det är förbjudet att klättra på skulpturen

Havis Amanda skyddas på lördagen den 12 juni under eventuellt firande i anslutning till fotbolls-EM. Det är förbjudet att klättra på Havis Amanda. Den mer än hundra år gamla bronsskulpturen är skör. På lördagen kommer det sättas upp stängsel runt statyn. Även övervakning sker vid statyn.

Skulpturen Havis Amanda vid Salutorget är en av Helsingfors mest kända symboler och samtidigt en mötesplats för dem som firar idrottsframgångar. Havis Amanda-skulpturen är Helsingforsbornas egendom och tillhör Helsingfors konstmuseums samling. Helsingfors stad har enligt museilagen en skyldighet att bevara konst till kommande generationer. Det är förbjudet att klättra på skulpturen, eftersom dess tunna stomme inte tål klättring. Det handlar om att både skydda Havis Amanda och säkerställa firarnas säkerhet, eftersom det finns en reell risk för olyckor.

”Vi önskar Finland framgång i mästerskapet. Det är härligt med gemensamma firanden. Dock är det förbjudet att klättra upp på statyn. Risken är att vår gemensamma egendom skadas oåterkalleligt. Skadande av skulpturen leder till ersättningsanspråk”, säger Tommi Laitio, sektordirektör för Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.

Ville Vallgren: Havis Amanda, 1908. Foto: HAM/Yehia Eweis