Supervaiser show how to move.

50 procent av vårens motionskursavgifter gottgörs i höstens avgifter

På grund av coronavirussituationen ställdes Helsingfors idrottstjänsters instruerade motionskurser in våren 2020. Staden har beslutit bevilja de som anmält sig till de annullerade kurserna våren 2020 en rabatt på 50 procent på deltagaravgifterna i höstens motionskurser.

Anmälan och erhållande av rabatt

  • Anmälningssystemet identifierar de som är berättigade till rabatt och i samband med anmälan uppdateras rabatten automatiskt i systemet.
  • Rabatten på 50 procent erhålls på den motionskurs kunden anmäler sig till senast den 2 oktober.
  • Om kunden deltagit i flera motionskurser under våren erhålls rabatten under hösten för lika många motionskurser.
  • På grund av undantagstillståndet erbjuds inga gympakort hösten 2020, så de som haft gympakort våren får en rabatt på tre valfria motionskurser under höstterminen.
  • Undantagsvis säljs alla gympatimmar som enskilda kurser som har fastställa kvoter enligt utrymmet storlek.

OBS!

  • De som deltagit i vårens motionskurser har dock ingen förhandsanmälningsrätt till höstens anmälan och vi kan inte lova att kunderna får tillträde till just motsvarande eller lika många kurser.
  • Ingen annan gottgörelse erbjuds för den annullerade vårterminen.
  • Skillnaderna mellan deltagaravgifterna ersätts heller inte ifall höstens deltagaravgift är lägre än vårterminens avgift.
  • På grund av coronasituationen ordnas inte bara inomhusmotion utan även avgiftsbelagd utemotion som kortkurser under hösten.

Motionskurserna hösten 2020 och deras anmälningsanvisningar och -tidtabeller finns här >>

Höstens 2020 motionskurser per målgrupp publiceras senast i början av augusti.

För serie- och säsongskortens del förlängs användningstiden för tiogångers seriekorten, säsongskorten och 120 dagarskorten för Helsingfors stads idrottstjänsters simhallar och gym samt Urheiluhallit Oy med en tid som motsvarar den tid tjänsterna höll stängt.

Foto: Helsingfors stad