Reklam: Besvara enkäten

Påverka planeringen av Tusbyboulevarden

I framtiden förlängs Backasgatan och motorvägen görs om till gata. De nuvarande stadsdelarna kopplas samman. Målet är en fungerande och trivsam stad.

Besvara enkäten: En hurdan Tusbyboulevard och Kottbystation?

Hurdan tycker du att miljön kring Tusbyleden och Kottby stationsområde är i dagsläget? Hur kunde den se ut i framtiden? Svar önskas från alla som tillbringar tid i eller besöker området – invånare, arbetstagare, skolelever, studerande och andra som känner till området.

I enkäten kan du berätta vilka rutter du använder dig av och vilka dina favoritställen är i dagsläget. Hur skulle den stad se ut där du vill bo, gå i skola, ägna dig åt dina hobbyer, arbeta eller driva ett företag på 2030-talet och framåt? Hur kunde den befintliga miljön utvecklas och förbättras?

Enkätsvaren används i planeringsarbetet och vid beredningen av dispositionsplanen.

Besvara enkäten senast den 23 juni 2019.


DELA