Kauppakeskus

Tillsynen i butiker och andra lokaler enligt lagen om smittsamma sjukdomar påbörjas av Helsingfors stad

Tillsynen och kontrollerna gällande ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar påbörjas vecka 10 av Helsingfors stads miljötjänster. Kraven gällande förebyggande av coronaspridning gäller i stor utsträckning både privata och offentliga lokaler och aktörer. Regionförvaltningsverket ansvarar fortfarande över tillsynen av restaurangerna enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Kontrollerna påbörjas vecka 10 i öppna lokaler som livsmedelsbutiker, köpcentrum och motionslokaler. I fortsättningen utförs kontroller även i andra öppna samlingslokaler.

I samband med den normala tillsynen kontrolleras anvisningarna för hygienarrangemang och säkerhetsavstånd av livsmedels- och miljöinspektörerna. Ytterligare utförs kontroller på basis av den epidemiologiska bedömningen och på regionförvaltningens begäran.

I alla kundlokaler bör:

  • det finnas möjlighet till att tvätta händerna eller desinficera dem
  • tillräckliga hygienanvisningar finnas framlagda
  • eventuella kundplatser placeras med tillräcklig distans från varandra och övrigt måste vistelsen arrangeras så rymlig som möjligt genom att beakta säkerhetsavstånden
  • rengöring av lokaler och ytor effektiveras utöver den normala nivån

I kundlokaler med fler än 10 personer inomhus och i lokaler med fler än 50 personer utomhus ska följas enligt regionförvaltningsverket beslutet 58 d § lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt beslutet måste kunder garanteras säkerhetsavstånd (2 meter) om de stannar i rummet i mer än 15 minuter och fysisk kontakt är förbjuden. Mer detaljerad information om vilka aktörer som berörs av beslutet finns på: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946. Den relevanta planen måste vara synlig för kunderna.

Frågor och svar gällande kraven för lagen om smittsamma sjukdomar har riksomfattat samlats ihop av regionförvaltningsverken https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset. Regionförvaltningsverket upprätthåller även coronainformation. Mer information om tolkningarna i lagen om smittsamma sjukdomar gällande företagen ges per e-post koronainfo@avi.fi eller telefon på numret: 0295 016 666, må–fr kl. 8–11.30 och 12.30–16.

Kundrespons gällande kraven för lokalerna i Helsingfors enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan skickas till: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons/respons