Illustrering: kvinnan läser hel.fi webbsidor

Stadsmiljösektorns kundtjänst nu främst på distans – även parkeringstillstånd kan fås på distans

Stadsmiljösektorns kundtjänstpunkt på Sörnäsgatan 1 och kundtjänsten för lokaltjänsternas bostadsuthyrning på Elimägatan 5 betjänar tills vidare främst via nätet och telefon. Kunder uppmanas att enbart fysiskt komma till kundtjänsten ifall de inte kan sköta ärendet via nätet eller per telefon.

Information om tillgängliga telefon- och nättjänster kan fås genom att ringa numret 09 310 22111. Information kan också fås från stadens webbplats, till exempel från stadsmiljösektorns webbplats Kontaktuppgifter och respons.

Vi ber beakta att det får vara 10 personer samtidigt i vårt kunsservice. Vänligen vänta vod behov på din tur utanför kundserviceutrymmet.

Kundtjänsten för Stadin asunnot (förmedling av stadens hyresbostäder) och informationstjänsten för ledningar fungerar tillsvidare enbart på distans. Öppettiderna har förkortats vid kundtjänsten för lokaltjänsternas bostadsuthyrning vid kundtjänsten för lokaltjänsternas bostadsuthyrning.

Ansökning av parkeringstillstånd förändras tillsvidare

Vi ber våra kunder att ringa kundtjänsten på numret 09 310 22111 när de behöver

  • ett nytt parkeringstillstånd för invånare
  • ett nytt parkeringstillstånd för företag
  • förlängning av nuvarande parkeringstillstånd för företag.

Tjänstemannen kontrollerar under telefonsamtalet kundens rätt till ett parkeringstillstånd. Ifall kunden har rätt till tillståndet, ger tjänstemannen kunden anvisningar för hur man kan lösa ut tillståndet.

Även byggnadstillsynens arkiv samt kundtjänsten för markanvändning och byggande fungerar i första hand på distans

Öppettiden för arkivets telefontjänst har förlängts på grund av undantagstillståndet. Tjänsten är öppen må–to kl. 9.00–13.00. I brådskande ärenden kan du ringa telefontjänstens nummer 09 310 26301. Icke brådskande ärenden kan skickas per e-post till adressen arkisto@hel.fi.

Mer information om distanstjänster: