Staden undersöker skador på strandkonstruktionerna utanför Allas Sea Pool

Helsingfors stad undersöker skador på strandkonstruktionerna utanför havsbadet Allas Sea Pool på Skatudden. Skadorna uppstod då M/S Gabriella krockade med Skatuddskajen den 12 januari.

Strandområdet ägs av Helsingfors stad och har hyrts ut till att användas av Allas Sea Pool. Skadorna på kajen och stödmuren har utretts sedan förra veckan, bland annat med undersökningar med hjälp av dykare. Det behövs ännu ytterligare undersökningar, men undersökningarna hittills visar att området behöver repareras.

Allas Sea Pool har stängt sin verksamhet under utredningarna som ärendet kräver, respektive så länge behovet att reparera de egna byggnaderna utreds. Strandområdet har tagits ur bruk för att säkerställa säkerheten.

På grund av coronabegränsningarna har Allas Sea Pool haft stängt redan innan olyckan. Företaget informerar på sina egna kanaler om hur verksamheten fortsätter.

Bild: © Allas Sea Pool / Eetu Ahanen