Staden effektiviserar snöröjningen kring skolor och daghem

Helsingfors stad har fått kritik om bristfällig snöröjning och om farlig snö på tak till skolor och daghem.

Stadens underhållstjänster har uppmanat de företag som är ansvariga för att röja snö från gårdar och tak att snabbt åtgärda situationen. De har meddelat att de har anskaffat mer arbetskraft till både den manuella och maskinella snöröjningen så att alla fastigheter som staden ansvarar för återigen blir trygga.

Stadens tekniska disponenter övervakar att arbetena görs. Om situationen inte förbättras före måndagen den 11 februari börjar staden köpa kompletterande snöröjning från andra serviceproducenter.

Snön fälls och ska fällas från taken till alla de fastigheter där den orsakar fara. Fastighetsskötarna har som uppgift att avgränsa farliga platser med staket eller på motsvarande sätt tills arbetet har slutförts.

DELA