Sommaren 2021 i Helsingfors. Foto: Helsingfors stads mediebank / Raine Huvila.

Svara på enkäten om sommarunderhållet av gator och parker

Vad anser du om sommarunderhållet av Helsingfors gator och parker? Finns det en plats i staden som du i synnerhet vill tacka eller kritisera? Staden ber Helsingforsbor och de som besöker staden att svara på enkäten om hur sommarunderhållet har lyckats.

Med enkäten samlas in information om sommarunderhållet av stadens allmänna områden 2021, och det tar cirka 5–10 minuter att svara på den. Den kartbaserade enkäten är öppen 26.10–8.11.2021.

I enkäten får du svara på frågor som rör sommarunderhållet av trottoarer, cykelvägar, körbanor och parker. Du kan ge respons på skötseln av planteringar, tillgängligheten av avfallsbehållare och skicket på parker och utrustning, såsom bänkar och lekredskap.

Svaren från enkäten används för att utveckla underhållet.

”Coronasommaren lockade mycket folk till stadens allmänna områden och särskilt till parkerna. Vår erfarenhet visar att det ibland har varit utmanande att svara på en explosiv ökning av antalet besökare. Därför vill vi nu samla in information om hur sommarunderhållet har lyckats och utveckla det vidare utifrån den respons vi fått”, säger kvalitetsansvarig Sari Lilja-Kotamäki vid Helsingfors stadsmiljösektor.

Om du har mer detaljerad respons som kräver omedelbara åtgärder, kan du skicka ett meddelande via Helsingfors responskanal: hel.fi/respons.

Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska.

Svara på enkäten: https://query.eharava.fi/3641?lang=sv

Kortadress: bit.ly/sommarenkat-2021

Mer information om sommarunderhållet av gator

Foto: Helsingfors stads mediebank / Raine Huvila