Bild: Stara / Veikko Somerpuro

Snöarbetena fortsätter ännu i flera veckor

Helsingfors mest livligt trafikerade farleder har röjts efter en ovanligt snörik period. För ögonblicket riktar sig snöarbetet till gator i bostadsområden samt fot- och cykelvägar. Arbetet fortsätter ännu i flera veckor eftersom det fortfarande finns mycket snö att forsla bort.

Den massiva mängden snö har tvingat staden att i redan två veckor göra undantagsarrangemang för att effektivera snöröjningen.

Snön transporteras aktivt till stadens åtta officiella snötippar, och därtill har staden för sitt eget bruk grundat 15 tillfälliga snötippar. Snötipparna finns på adressen hel.fi/lumenvastaanotto.

Till de officiella snötipparna har i vinter redan förts 55 000 lass snö. Om man räknar med de tillfälliga tipparna, är mängden betydligt större. Under en genomsnittlig vinter transporterar man i Helsingfors ungefär 50 000 lass snö.

Hela flottan i bruk

Hela stadens snöröjningsflotta jämte lastbilar deltar fortfarande i snöarbetet, och därtill har alla underleverantörer skaffat mer utrustning. Stadens underhållstjänster har också effektiverat snöröjningen kring skolor och daghem, och övervakningen av att de faktiskt genomförs.

Snöröjningen sker nästan dygnet runt. För att lätta på rusningen har öppethållningstiderna för Hertonäs snötipp förlängts, så att stadens underleverantörer kan transportera snö dit även vardagsnätter. Det krävs fortfarande röjning dygnet runt åtminstone den här veckan. Även Åggelby snötipp kan vid behov börja användas nattetid.

Inga stora snöfall väntas i Helsingfors efter onsdagen, så situationen går mot det bättre. Temperaturen som växlat mellan plus- och minusgrader har dock ökat på behovet av sandning, och man måste också arbeta med att öppna dagvattenbrunnarna som blivit under snön.

Fastigheterna uppmuntras fortsättningsvis att röja snö

Snöröjningen har i allmänhet fungerat väl i samarbete med stadsborna. Stadens underhållstjänster vill dock påminna att snön från tomten inte får föras till eller lagras på gatan, inte ens tillfälligt.

Fastigheterna kan vid behov transportera snön från tomtarna till stadens officiella snötippar.

Inom Helsingfors innerstads område är det också på fastigheternas ansvar att ploga och sanda trottoarerna samt att avlägsna snövallarna som plogats upp bredvid trottoaren.

Rabatt i parkeringsanläggningar för personer som bor på områden med invånarparkering

Rutter som blivit smalare på grund av snön är utmanande för personer som vill parkera sin bil, men vi ber att bilister särskilt fäster uppmärksamhet vid att det parkerade fordonet inte blockerar räddningsvägar eller spårvagnar.

För att underlätta snöröjningen och parkeringen har staden grundat tillfälliga invånarparkeringsområden på parkeringen vid Skatuddens pariserhjul, Sandvikstorget i Kampen, Fredrikstorget i Rödbergen, och sandplanen vid Hesperiaesplanaden i Främre Tölö. Den här veckan försöker vi göra Kamptorget tillgängligt för invånarparkering.

En del av parkeringsanläggningarna i Helsingfors innerstad beviljar rabatt på parkering åt personer som är berättigade till parkeringstillstånd för boende. Avtalet kan ingås för minst tre månader. Mer information om detta finns på stadens webbplats.

Ifall du inte behöver bilen under vintern, kan den också lagras i stadens bilhotell på Tattarmossen.

Mer information


DELA