Sandtvätt. Bild: Veikko Somerpuro.

Mobilappen berättar när bilen ska flyttas undan gaturengöringen

Helsingfors stad erbjuder parkerare mobilappen SiirtoSoitto. Du kan använda den för att beställa påminnelser om att ditt fordon måste flyttas från en gata undan plogning eller sandtvätt. 

SiirtoSoitto är en avgiftsfri, behändig app, som meddelar om kommande rengöringsarbeten genom att på förhand larma dig om flyttningsuppmaningar för fordon. 

Ifall fordonet trots detta blir på gatan, ringer SiirtoSoitto dig automatiskt precis innan bilen bogseras bort för att påminna dig. I bästa fall hinner ägaren själv flytta på sin bil, och kan så undvika flyttningsavgiften som staden indriver. 

Ifall staden flyttar på fordonet, ger SiirtoSoitto dig information om vart bilen flyttats. 

Man kan ladda ner SiirtoSoitto till iPhone- och Android-telefoner från AppStore eller GooglePlay. När kunden beställer tjänsten kan hen själv bestämma de områden i Helsingfors som hen vill ha meddelanden om. 

Till nytta för parkerare och för staden 

SiirtoSoitto-tjänsten provkördes förra våren i Mejlans och Bortre Tölö. Då användes tjänsten av ett par tusen registrerade bilister. Tack vare den positiva erfarenheten utvidgas försöket nu till hela Helsingfors. 

SiirtoSoitto är i bruk åtminstone hela år 2019. Staden bedömer vid årsskiftet ifall det finns orsak att fortsätta utnyttja appen i framtiden. 

Användaruppgifterna från de som deltog i SiirtoSoitto-försöket i fjol kunde inte sparas på grund av datasekretess, så de måste registrera sig i tjänsten som nya användare. 

Försöket den förra våren visade att appen potentiellt kan vara nyttig för staden och användarna. Under försökets gång tvingades man flytta bilar som hörde till användare av SiirtoSoitto 80 % färre jämfört med icke-användare. Enligt stadens uppskattning förhindrade appen ungefär 170 bogseringar i Mejlans och Bortre Tölö under vårstädningen. Även användarna var utgående från responsen nöjda med tjänsten. 

Hjälp med varsel 

Utöver SiirtoSoitto erbjuder Helsingfors stad också en textmeddelandetjänst, som dagen innan meddelar de gator från vilka fordonen ska flyttas. 

Ibruktagningen av mobilappar stöder stadens mål att främja digitaliseringen. SiirtoSoitto och textmeddelandetjänsten är goda hjälpmedel, men staden kan trots det inte garantera att de fungerar i alla situationer.  

När bilarna ska flyttas undan på grund av rengöring, sätter man upp skyltar med flyttningsuppmaningar minst två dygn innan rengöringsarbetet inleds. Skyltar med flyttningsuppmaning på gatan alltid är lagakraftvunna. 

Ifall en bil är parkerad på ett gatuavsnitt utmärkt med en skylt när rengöringen inleds, och staden tvingas låta flytta bilen, kommer bilens ägare i regel att debiteras en flyttningsavgift.  

SiirtoSoitto är utvecklat av Twenty Hexagons Oy på beställning av stadsmiljösektorn. 

Mer information: 


DELA