Helsingfors främjar återupplivandet av stadslivet och att stadens olika områden även i fortsättningen ska vara kommersiellt och kulturellt attraktiva.

Planer smids för att göra Senatstorget till Helsingfors nya serviceområde

Coronakrisen har fått staden att tystna. Den exceptionella situationen har särskilt drabbat företagare inom tjänstebranschen och det innebär en stor utmaning att återhämta sig. Helsingfors främjar återupplivandet av stadslivet och att stadens olika områden även i fortsättningen ska vara kommersiellt och kulturellt attraktiva. Staden stöder återhämtningen på ett ansvarsfullt sätt och utan att ge avkall på säkerheten.

Helsingfors stad har idag gjort upp riktlinjerna för de första åtgärderna med vilka man stöder restaurangbranschens återhämtning från den exceptionellt utmanande situation som coronakrisen inneburit. En av de centrala nya öppningarna är möjligheten att ge Senatstorget rollen som det intressantaste terrass- och betjäningsområdet och mötesplatsen under sommaren 2020. Dessutom är avsikten att snabba på restaurangverksamheten med hjälp av reformer som gäller tillstånd och verksamhetsmodeller.

Meningen är att experimentet på Senatstorget ska fungera som en vitaminspruta som ökar livskraften i hela stadens centrum. Detta är viktigt med tanke på stadens livskraft, turismen och evenemangen i staden. Helsingin Leijona Oy, som är Torgkvarterens fastighetsutvecklingsföretag och ägs av staden, ansvarar för den praktiska organiseringen av experimentet.

Centrums livskraftighet är av central betydelse för Helsingfors som återhämtar sig från krisen. Exempelvis turismen har en central betydelse för staden och många företag i Helsingfors. Nu när vi sannolikt kommer att ha ett avbrott inom den utländska turismen under lång tid framöver, kommer den inhemsk turism att spela en viktig roll. Vi måste säkerställas att Helsingfors och Helsingfors stadskärna upplevs som en plats som erbjuder trygga stadsupplevelser både för oss Helsingforsbor och för besökare från andra delar av Finland. Vi kommer att göra allt för att främja återupplivandet av stadslivet sommaren 2020, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Öppningen av Senatstorget förutsätter ännu mycket planering och detaljerna om detta kommer att meddelas senare. Det är frågan om en kulturhistoriskt mycket viktig plats, så genomförandet måste göras med stil och respekt för det värdefulla områdets helhetsintryck.

Både Helsingforsbiennalens paviljong, som håller på att byggas och den tillhörande nya bryggan vid Gamla saluhallen utvecklas som en port till skärgården som ska stöda de maritima rekreationstjänsterna och vattenvägstrafiken.

Snabbare tillståndsbyråkrati

För restaurangterrassernas del har staden redan tidigare fattat beslutet att inte uppbära avgifter för terrasserna för april och maj 2020. Nu uppbärs inte avgifter för juni heller. För restaurangverksamhetens del använder staden en tillståndsprocess som är lättare och dessutom enligt en tidtabell som är snabbare. Staden gör det lättare än förr att utvidga terrasserna.

Om ett terrassområde placeras till exempel i en park som är belägen invid en restaurang behandlas ärendet enligt en lättare process och den handlingsmodell som ska beredas för denna sommars del. Ifall terrasserna förverkligas med tillräckligt lätta konstruktioner så förutsätter staden inte något tillstånd för åtgärderna för sommaren 2020.

Staden kommer också att aktivt kommunicera om åtgärderna som gör det möjligt att stadsutrymmet kan användas med låg tröskel för småskalig företagsverksamhet. Detta är redan nu väldigt enkelt enligt gällande regelverk. Staden tillåter till exempel privatpersoner att utomhus utöva pop up-livsmedelshandelsverksamhet 12 dygn inom loppet av ett år, utan att någon anmälan behöver göras. Det är till och med möjligt att använda avgiftsbelagda parkeringsplatser som försäljningsplatser för att sälja produkter.

Dessutom görs tillståndsprocesserna för småföretagare betydligt smidigare. Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion har redan permanent delegerat sin beslutanderätt för de tillfälliga tillståndens del från och med 1 juni 2020.

Platser för tillfällig affärsverksamhet på olika håll i staden

– Helsingfors vill också utnyttja en av sina stora starka sidor, det vill säga sitt läge som havsstad, och aktivt erbjuda platser för olika aktiviteter i stadsrummet. Och nu om någonsin behövs en flexibel attityd. Naturligtvis måste vi beakta säkerheten. Vi säger "ja, om" än "nej, för att", säger Mikko Aho, sektorchef vid stadsmiljösektorn.

Staden möjliggör också tillfälliga affärs-, idrotts- och kulturaktiviteter där var människor rör sig just nu, det vill säga på skvärer, torg, parker och stränder. Tillfällig företagsverksamhet är också möjlig på båtar och på bryggor som inte används av vattenvägstrafiken.

Under den kommande sommaren blir det lättare att påbörja tillfällig verksamhet och nödvändiga tillstånd behandlas snabbare. Helsingfors genomför konkret sin stadsstrategi genom att påskynda takten i sin egen verksamhet och lätta på byråkratin.

När det gäller restaurangverksamhet måste företag följa de riktlinjer som offentliggjordes av regeringen den 19 maj, till exempel med avseende på antalet kunder och öppettider. Staden möjliggör inte med sina egna beslut något som skulle strida mot dessa riktlinjer.

Foto: Roni Rekomaa